יום שישי, 1 בינואר 2010

פרשת ויחי

ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה
הוא חי 147 שנה ונפטר בשיבה טובה
כאשר קרבו ימיו למות קרא ליוסף בנו
והשביעו שלא יקברו במצרים אותו
אלא יקברוהו בקברות אבותיו במכפלה
יוסף נשבע לו והשתחווה לפניו בראש המיטה

לאחר מספר ימים נודע ליוסף שאביו חולה
ובא לבקרו עם שתי בניו אפרים ומנשה
יעקב ברכם שיהיו כראובן ושמעון
שאפרים ומנשה יהיו שבטים ויילקחו בחשבון
יעקב קירב אליו את מנשה ואפרים
נשק וחיבק אותם, ברכם בשיכול ידיים
שם את מנשה הבכור מעל ידו השמאלית
ואת אפרים הצעיר מול הימנית
וברך אותם בברכת המלאך הגואל אותי
יברך את הנערים ויקרא שמם בשמי אבי וסבי
רצה יוסף לשנות לאביו את כיוון הידיים
ידעתי בני שמנשה גדול מאפרים
אך אחיו הקטון יבורך ויגדל ממנו בהרבה
וממנו יצא יהושע בן נון שינהיג את ישראל אחרי משה
יברכך ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה
למרות שבעיני יוסף זה לא היה כל כך נאה

ויקרא יעקב לבניו שישבו סביב המיטה
רצה להגיד הקץ והסתלקה ממנו השכינה  
לראובן אמר אתה הבכור אך פזיז כמים
שמעון ולוי קיבלו מוסר וקילל להם את האפיים
עץ יהודה קירב ודימהו לאריה ואדמתו מבורכת
זבולון יהיה סוחר וספן בעולם ועשיר לתפארת
את יששכר דימה לחמור כי ילמד בסבלנות תורה
ודן הושווה לנחש העוקץ ונלחם שאויבו בגבורה
גד יחיה בשלווה בגדודים ובמחנות
ואשר נחלתו תהיה מלאה שמן ומעדנות
נפתלי נדמה לאילה שלוחה ומהירה
ששבטו יצליח בעבודה ובכול מלחמה
את יוסף ברך יעקב שימצא חן בעיני כולם
וירבה זרע ולא תחול עליו עין רעה לעולם
ובנימין יהיה כמו זאב טורף
יצאו ממנו מנהיגים שישמידו כל אויב ואורב
וכך קיבלו שנים עשר השבטים מיעקב ברכות
ויעקב ציווה אותם שיקברוהו במקום קבורת האבות
הכוונה למערת המכפלה שמכר עפרון לאברהם
שם קבורים אברהם שרה יצחק רבקה ולאה גם
כשסיים יעקב את דבריו
גווע ונאסף אל עמיו
וייפול יוסף על פני אביו נשקו והתאבל עליו
את יעקב חנטו כדי שגופו יישאר לעולמים
והתאבלו עליו כולם שבעים יום, אפילו המצרים
לארץ ישראל עלה קהל עצום לקוברו בחברון
כל השכנים הגויים והמצרים באו, היו כמעט מיליון

לאחר קבורת יעקב באו ליוסף האחים
ואמרו אל תעניש אותנו מפני שמכרנו אותך למצרים
יוסף בכה והצטער על דבריהם הקשים
ואמר אתם חושדים בי ואסור לחשוד בכשרים
אל תראו ואל תפחדו כי ה' עשה זאת
אתם חשבתם לרעה
אבל אני צריך עם רב להחיות
הכול בא מהקב"ה הכול יכול
הוא הקובע מי יהיה בכלא ומי ימשול
ויוסף הבטיח להם שייתן להם אוכל כל הזמן
לכל משפחה ומשפחה מגדול עד קטן

יוסף ראה בנים וחי בעושר בעזרת הא-ל
והשביע את בני ישראל שעצמותיו יקברו בישראל
יוסף נפטר בגיל 110 שנה
הורדו לו עשר שנים על החטא שחטא
כשאמרו לו האחים: "עבדך יעקב אבינו"
יוסף היה צריך לומר להם: "עבדך" - תסירו
גם את יוסף כדי לשומרו חנטו המצרים
וכך מסתיימת פרשת ויחי יעקב יוסף ואחים 
גם הספר הראשון בראשית מסתיים
ואנו נאמר חזק חזק ונתחזק בעזרת ה'


אין תגובות:

פרסום תגובה