יום חמישי, 15 באפריל 2010

פרשת מצורע

וידבר ה' למשה זאת תורת המצורע
פירוש מצורע- המוציא שם רע
לאחר ההסגר מחוץ למחנה הוא נהיה טהור
וציוה הכהן עליו שתהליך המצורע יעבור

הכהן מצווהו להביא שתי ציפורים חיות טהורות
עץ ארז, שני תולעת, אזוב ושלושה קורבנות
ציפור אחת שוחט בכלי חרס ממולא במים
והציפור החיה טובל בדם הציפור השחוטה בידייםומצרף לזה עץ ארז ושני תולעת ואזוב
ומזה במצורע שבעה פעמים והציפור משוחררת בטוב
המצורע מיטהר מכבס בגדיו מתגלח ומסתפר
ומחכה מחוץ למחנה ושבעה ימים הוא סופר


וביום השביע מגלח כל שערותיו שבגופו
מכבס בגדיו רוחץ בשרו במים והכהן מטהרו
וביום השמיני ייקח שני כבשים לחטאת ולאשם
והכהן מקריבם מול המצורע באוהל מועד במשכן


ומדם האשם נותן על אוזן המצורע הימנית
ועל בוהן ידיו ורגלו הימנית בו זמנית
הכהן לוקח מלוג שמן המנחה של המצורע
ומזה שבע פעמים לפני ה' הגדול והנורא


וכן מקריב הכהן קורבן עולה ומנחה
וכל זאת כדי לכפר ולטהר את המצורע
ואם המצורע עני וקשה לו להביא כבשים
יביא כבש אחד והשאר עשרון סולת ושמנים

ובמקום כבשים, שני תורים או בני יונה
והיה האחד לחטאת והשני לקורבן עולה
ואת הכבש של האשם ושני העופות
יטפל הכהן כנעשה בכבשים להקרבת הקורבנות


בהמשך אומר ה' למשה בבואם אל ארץ כנען
יהיו בבתים שתתפסו גם צרעת מפעם לפעם
והכהן יחליט אם זה נגע
או שיש בקיר סתם כתם או צבע


אם צבע הנגע ירקרק או אדמדם
הבית נסגר וכל הכלים יוצאו החוצה משם
ועונשו על כי, שנתבקש להשאיל לחברו כלים
ענה שאין לו, ועל ידי הפינוי הכלים מתגלים


אם הנגע לא נעלם מהקירות
מוציאים האבנים והבית נהרס ללא שהיות
לפעמים זה לטובתו שהקיר או הבית נהרסים
כי הגויים החביאו בתוך הקירות, זהב כסף ויהלומים

גם לטיהור הבית עוברים תהליך עם הציפורים
כמו המצורע שלקח עץ ארז ושאר המינים
ומזים לבית שבע פעמים מדם הציפור השחוטה
והבתים מטוהרים עם שחרור הציפור החיה


תורת הזב גם היא מבוארת ומפורשת בפרשה
זב-זה אדם שיוצא לו ריר בהפרשה
אדם זה טמא ומטמא אנשים וכלים
ורק בערב טובל המקווה ונטהר והמים החיים


במידה והזב רואה ריר שלוש פעמים
הוא נטהר אחרי שהוא נקי שבעה ימים
ואז ביום השמיני טובל ומביא קורבן
והוא טהור ויכול להיכנס למקדש ולשמשכן


אותו הדין של זב יש לאישה זבה
ביום הראשון שרואה הפרשה היא טמאה
אם זה נפסק בערב טובלת וטהורה
ובכל דבר שנוגעת טהור, ואוכלת בתרומה


רק אחרי שלושה ימים שרואה הפרשה
היא צריכה לחכות שבעה ימים ולהיות בטוהרה
ובכל מה שתיגע או תשב נהיה טמא
ולאחר שבעה ימים, תטהר שזובה לא ייראה


ביום השמיני תביא קורבנות של עופות
שני תורים או שני בני יונה עבור כפרות
אחד מהם לעולה והשני לקורבן חטאת
ומסתיימת פרשת מצורע לזבה ולנידה כדין וכדת

אין תגובות:

פרסום תגובה