יום חמישי, 4 בפברואר 2010

פרשת יתרו

"וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה"
את קריעת ים סוף ועמלק שהוכה יפה
וכן כי הוציא ה' את ישראל ממצרים
ושהוריד להם מן ומים לאכול מהשמים
וייקח יתרו את ציפורה ושני בני משה
והביאם אל משה, שליד הר האלוקים חונה
בני משה היו גרשום שמשה היה גר
ואליעזר שה' עזר לו על אויביו להתגבר


ליתרו היו שבעה שמות : רעואל, יתר, יתרו, חובב, קיני, פוטיאל וחבר
לכל שם היה משמעות והסבר
כל אחד היה קשור לאירוע וסיפור אחר
משה בא לקראת חותנו שבא לבקרו
נישקו וסיפר לו על מה שה' עשה לפרעה
"ויחד יתרו" כלומר שמח בכל הלב
והבין מהניסים, שה' את ישראל אוהב
 יתרו הקריב קרבנות – עולה וזבחים לאלוקים
ועימו באו לאכול משה, אהרון וכל הזקנים
משה היה המארח בסעודת ההודיה המפוארת
ושימש את האורחים שנהנו מזיו השכינה המקודשת
וירא יתרו שמשה שופט את העם לבד
ושאלו: מדוע נשפט העם בידי אדם אחד?
העם ניצב על משה מבוקר עד ערב
ומשה שופט בכל נושא, בממונות ובחלב
אומר יתרו למשה אתן לך עצת ייעול
שלא תתמוטט מהעומס העובר כל גבול
בחר לך אנשי אמת חכמים וצדיקים
והם יהיו השופטים והדיינים לכל הדברים הקלים
הם יחולקו לשרי עשרות, מאות ואלפים
וכל אחד לפי דרגתו וחוכמתו יהיה מהשופטים
ורק הדבר הקשה שלא יוכלו לשפוט ולפסוק      
אתה משה תטפל והעול יוקל, זה יהיה החוק
משה קיבל את עצת חותנו החכם
ובחר שרי אלפים, מאות ועשרות מתוך העם
והם שפטו את העם כל הזמן
דבר קשה פטר משה והם בדין הקטן
 

בחודש סיוון, החודש השלישי, הגיעו למדבר סיני
ומשה עלה אל האלוקים לשמוע דברי שדי
נאמר לו :"כה תאמר לבנות יעקב" – אלו הנשים
"ותגיד לבני ישראל" - אלו הגברים
הקב"ה תאר בפניהם את יציאתם ממצרים
שנשא אותם כנשרים, הנושאים גוזלים על הכנפיים  
ועם ישראל יהיה עם סגולה לכל העמים
והעם אמר פה אחד, נעשה כדברי האלוקים
בזאת הוכשר העם לקבל התורה, המצוות והחוקים
והיו צריכים להתכונן לכך שלושה ימים
לא להתקרב ולנגוע בהר מחמת הקדושה
לכבס את הבגדים ולא לגשת לאישה
 

ביום השלישי נשמעו קולות וברקים וקול שופר
העם חרד וההר התמלא עשן וכולו בער
ה' ציווה את משה שהעם לא יעלה בהר
ומשה הזהירם ואת דברי ה' חזר ואמר
גם לזקנים ולכוהנים משה הזהיר ואסר
רק למשה ולאהרון מותר לעלות להר
וברקע של עשן ברקים אש הקולות
אמר הקב"ה בקול גדול את עשרת הדברות
אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים
נאמר בדברה הראשונה , שהחרישה אוזניים
"לא תעשה פסל וכל תמונה" מכל צורה
אלה בלבד היו שתי הדברות שה' קרא.
שאר הדברות משה אמר בשם ה' אלוקים
ישראל פחדו ונמנעו מלשמוע קולות כה רמים
הדברה השלישית "לא תשא שם ה' לשוא"
הרביעית "לא לחלל את השבת" בכל מצב.
ששה ימים אפשר לעבוד ולעשות מלאכה
וביום השביעי- שבת לה', כולם במנוחה
הבנים, הבנות, העבדים וגם הבהמות
החמישית "כבד את אביך ואת אמך" זכור
לפעמים נכתב "את" לרבות גם את אחיך הבכור
בדברה זו גם מצוינת קבלת שכר
למען יאריכון ימיך - כיבוד הורים הוא דבר יקר.
ונוספו "לא תרצח" "לא תנאף" ו"לא תגנוב"
מדובר בגנבת אדם ולמוכרו רע או טוב.
לא תענה ברעך עד שקר בדינים ובמשפטים
ולא תחמוד דבר מרעך- לא אשתו ולא חפצים
 

וכל העם רואים את הקולות של הדברות
רועדים וזועקים למשה- אמור אתה את האמרות
בקשה זו מצאה חן בעיני האלוקים
זה מוכיח שעם ישראל את ה' יראים
מההר העם אלפי מטרים בורחים ונסוגים
ועל ראשיהם מלאכי מרום שמים כתרים
 

ולסיום מתן עשרת הדברות מההר
ה' מזהיר שלא לעשות ולהתפלל לאלוהי נכר
ואם בהקריבם קורבן יקימו מזבח אבנים לתפארת
לא יחתכו אותם עם כלים ממתכת
כי הקרבת קורבן במזבח זה שלום
וכלי מתכת - כלי מלחמה הם עד היום.
וכשכהנים יעלו על המזבח יעלו באופן צנוע
וכאן מסתיימת פרשת יתרו שאנו קוראים השבוע. 

                            

תגובה 1:

  1. קראתי, נהניתי, איזה יופי, מי כותב כל כך יפה בחרוזים?.שמי מסתתר מאחורי החידה :נהר ידוע בארצנוושם המשפחהף בשמים + יחיד של חיים
    נחשתם?

    השבמחק