יום שלישי, 31 באוגוסט 2010

פרשת ניצבים

אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם
כל ישראל, ראשיכם, שבטיכם, שוטריכם וזקניכם
התינוקות והנשים, משואבי מים וחוטבי עצים
וכל זאת לעבור בברית ה' האלוקים

וגם כדי לעשות את ישראל לעם
כמו שנשבע ה' לאבות, ברית עולם
והברית תהיה עם מי שישנו שם ופה
וגם עם הנשמות שיגיעו לעתיד לבוא

ואם חס ושלום יש מי שיעבוד עבודה זרה
או אדם שורש פורה ראש ולענה
ה' לא יסלח לו ותרבץ עליו קללה
כמו שקראנו בשבוע שעבר בפרשה בספר התורה

הקב"ה יעניש קשות את החוטאים
ישמידם יהפוך הארץ לסדום עמורה אדמה וצבויים
ויאמרו הגויים על מה הכעס הגדול
וזאת על שעבדו עבודה זרה ועזבו הכל

עם ישראל חייב לשמור את התורה
ללמוד וללמדה את בניו בכל שעה ושעה
הנסתרות והקבלה של התורה לה' אלוקינו
אבל הנגלות הם לאבותינו לנו ולבנינו

הקב"ה מבקש מישראל שובו אלי
והוא יקבצם מכל הגלויות גם מפרס ומדי
וה' ייתן את כל הקללות והאלות
על ראשם של אויבי ישראל בכל הדורות

ה' ישיש וישמח בעמו ישראל
וכולם כמובן ישמרו את מצוות האל
התורה היא לידינו ומאד קרובה
לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא שרויה

ואפילו אם תהי התורה בשמים רחוקה
חייבים לרוץ לחפשה ולרוכשה
כי בלי תורה אין חיים ונשמה
ובלי נשמה הרי אנו שווים לבהמה

הקב"ה נותן לנו את הבחירה החופשית
דרך הטובה הישרה שהיא הדרך הגורלית
זו הדרך לאהוב את ה' וללכת בדרכיו
זה הכיוון והתכלית של האדם בכל חייו

ואם יפנה לבב ישראל להשתחוות לאלוקים אחרים
משה מזהיר שישראל יאבד ולא יאריך ימים
הוא מעיד להם את השמים והארץ
שחס ושלום לא יבגדו בה' ויפרצו פרץ

הרי לפניהם החיים והמוות הברכה והקללה
עליהם לבחור בחיים למען יחיו בשלום ובשלווה
ואז יירשו את ארץ ישראל ובה נשמח
ונאהב את ה' לשמור מצוותיו ובו נבטח
ואם בדרך זאת ילכו ישראל ויהיו תמיד בטוחים
וכך נסתיימה פרשת ניצבים

אין תגובות:

פרסום תגובה