יום שבת, 20 במרץ 2010

הגדה של פסח

ערב פסח בליל הסדר קוראים את ההגדה
והגדת לבנך ביום ההוא, נאמר בתורה
קריאת ההגדה גם באה לשבח ולהלל
את האלוקים שהוציאנו ממצרים והביאנו לארץ ישראל

בהגדה ישנם 13 סימנים,
המהוים את הסדר באמירת ההגדה למסובים
קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצה
מרוך כורך שולחן עורך, צפון ברך הלל נרצה

קדש - הוא קידוש היום ושהחיינו עד עתה
רחץ - נוטלים ידיים ולא מברכים כל ברכה
כרפס - הוא הירק המסמל את הפרך שבעבודה
טובלים במי מלח ומברכים בורא פרי האדמה

יחץ - מוציא המצה האמצעית וחוצה מכאן ולכאן
החלק הגדול מצניע ומחביא עבור האפיקומן
מגיד - כאן מתחיל לספר ולתאר בפני המסובים
את כל מה שקרה ביציאת מצרים והסימנים

הקטנים שואלים מה נשתנה הלילה הזה
ולמה אוכלים מצה ומרור ומסובים בשמאל בכיסא
ומדוע טובלים ירק במי מלח פעמיים
ומה כל זה שייך ליציאת מצרים

והאב עונה עבדים היינו לפרעה במצרים
וה' הוציאנו ביד חזקה ונתן להם בשיניים
כל ימי חיינו צריכים לספר על הניסים
כדי ללמד את בנינו ונכדינו נפלאות האלוקים

כנגד ארבעה בנים דברה התורה
חכם, תם ושאינו יודע לשאול ורשע
הם במידותיהם מסמלים את כל עם ישראל
צדיקים, רשעים, בינוניים ובא לציון גואל

בבני ברק סיפרו חמישה חכמים ביציאת מצרים
ישבו כל הלילה עד שתלמידיהם הזכירום ליטול ידיים
וכי הגיע זמן קריאת שמע ישראל
ושצריך גם לבורא העולם שחרית להתפלל

שרים את והיא שעמדה לאבותינו וממשיכים להגיד
ומזכירים לבן הארמי ואת מי רצה להשמיד
ואיך עינו המצרים את ישראל בעבודה קשה
והקב"ה שמע צעקת ישראל והוציאם ביד חזקה

ההגדה ממשיכה לתאר את עשר המכות
וכל מה שנעשה למצרים, ממש נסים ונפלאות
דם, צפרדע, כנים , ערוב, דבר ושחין
ברד, ארבה, חושך ובכורות, ה' למצרים הכין

רבן גמליאל אומר שצריך לומר שלושה דברים:
פסח, מצה ומרור, שאותם אנחנו אוכלים
פסח - זה הקורבן שאכלו בליל הסדר עד חצות
המצה והמרור סמלים ללחם העוני והעבודות הקשות
 

אומרים הלל לשבח ולפאר את האלוקים
ומסיימים ברוך גאל ישראל מהמצרים
ולאחר ששתינו כוס ראשונה בקידוש
מברכים על כוס שנייה כפי הדרוש

רחצה - הסימן הבא ונוטלים ידיים עם ברכה
משתי המצות שנשארו מוציאים מצה שלמה
מברכים המוציא לחם ואכילת מצה שתי ברכות
ואוכלים כזית מצה, תוך שתיים שלוש דקות

מברכים על המרור ואוכלים ללא הסבה
כורכים מרור בשתי מצות ואוכלים ללא ברכה
זכר להלל שבבית המקדש קיימו וקיבלו
ואכלו מצה ומרור לקיים על מצות ומרורים יאכלו

בשולחן עורך- אוכלים דגים, בשר ושאר מטעמים
חוגגים את החגבשמחה וברננה ובשירים
גם אוכלים ביצים קשות במי מלח
לזכר קורבן חגיגה שהיו מקריבים כזבח

צפון - ביאורו הוציאו האפיקומן המוחבא
עד חצות כל אחד אוכל כמה שירצה
ולאחר האפיקומן אסור לאכול דבר אפילו כזית
המסובים מקבלים חתיכת מצה אפיקומן מבעל הבית

ברך- לברך ברכת המזון לאחר אכילת האפיקומן
לא לשכוח יעלה ויבוא ומברכים במזומן
מברכים ושותים כוס שלישית מתוך ארבע כוסות
לזכר והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי- ארבע גאולות

אומרים הלל כדי לשבח ה' על הגאולה
והלל הגדול שבו כי לעולם חסדו, לתודה
26 פעם אומרים כי לעולם חסדו
להודות לה' על נפלאות נסיו וגדולת פועלו

לאחרונה שותים כוס רביעית מארבע כוסות
ברכה אחרונה, הגפן ופרי הגפן, לה' להודות
נרצה - סדר פסח ככל משפטו וחוקתו כהלכה
לשנה הבאה בירושלים אנו שרים, ירושלים הבנויה

מוסיפים מזמורים, להלל, לשבח ולפאר
כי לא נאה, והוא יבנה ביתו מהר
אחד מי יודע וחד גדיא לשמח הילדים
ובסיום שמחים, שרים ואומרים שיר השירים.

לכולם חג כשר ושמח
לכל המשתתפים ולכל אורח
שיהיה לכם כי לעולם חסדו ומלא טוב
וזאת ברכתי מסבא יעקב

4 תגובות: