יום שלישי, 27 באפריל 2010

פרקי אבות - פרק ד'

בן זומא אומר החכם לומד מכל אדם
והגיבור זה הכובש את יצרו בכל פעם
העשיר זה השמח בחלקו ואינו מקנא באחרים
והמכובד זה המכבד את הבריות מכל הסוגים


בן עזאי אומר הוי רץ למצווה קלה
והוי בורח מכל עבירה שהיא גוררת עבירה
מצווה גוררת מצווה ששכרה מצווה
ושכר עבירה עבירה וזו ממש אבידה


הוא אמר אל תבוז לאנשים ואל תגזים
לכל אדם יש תועלת ולכל דבר יש משלים
רבי לויטס אומר תהיה שפל רוח וענו
שתקוותם של האנושות רימה המביאה רקב


רבי יוחנן אומר אל תחלל שם שמים אפילו בסתר
ה' יפרע ממך בגלוי לפני כל העדר
לא משנה חילול ה' בשוגג או במזיד
למחלל שם שמים אין תקווה ואין עתיד


רבי ישמעאל אומר הלומד למען ללמד
מאפשרים לו ללמוד ולממד לעולם ועד
והלומד למען לעשות ולבצע את לימודו
מספיקים בידו ללמוד ללמד לשמור ולעשות תורתו


רבי צדוק אומר אל תפרוש מהציבור
ואל תעשה עצמך חשוב למרות שאתה בור
ואל תעשה לימוד התורה כמקצוע להתפרנס
ואל תעשה מהתורה להתכבד, זה נקרא להתחפש


כל הנהנה מהתורה בצורה גשמית
נוטל חייו ונעלם מהשטח בצורה רצינית
רבי יוסי אומר כבד התורה ותהיה מכובד
והמחלל את התורה גופו מחולל והוא יושמד


רבי ישמעאל אומר החוסך עצמו מדין ומשפט
חוסך מעצמו שנאה גזל וחי בשלווה ולאט
הוא אומר אל תהיה שופט יחידי בדיון
הדיין היחידי בעולם הוא ה' השופט ההגון


רבי יוחנן אומר המקיים מעוני את התורה
סופו לקיימה בעושר ותהיה לו תורה וגדולה
והמבטל את התורה מעושר ואין לו זמן
סופו לבטלה מעוני ויהפך לאדם עלוב וקטן


רבי מאיר אומר תמעט בעסקים ועסוק בתורה
תהיי שפל רוח ועני בפני אדם ובריה
אם בטלת מהלימוד יהיו לך חברים בטלנים
וההתעסקות בתורה תביא שכר הרבה מריבון העולמים


רבי אליעזר אומר העושה מצווה בורא סנגור
והעובר עבירה יוצר לו קטגור
עשה תשובה מעשים טובים וגמילות חסדים
הם יהיו לך מגן מהפורענויות ומדברים רעים


רבי יוחנן הסנדלר אומר המתכנסים לשם שמים
כינוסם סופו להתקיים והשכר כפל כפליים
וכנסיה שהיא לא לשם שמים אלא להבלים
סופה שתתפרק וכל ההחלטות יהיו בטלים


כבוד חברך יהיה חביב עליך כשלך
זאת אומר רבי אליעזר בן שמוע רבך
וכבוד חברך כשם שאינך מפחד מרבך הקבוע
וכבוד הרב יהיה גדול כמורא שמים בריבוע


רבי יהודה אומר הזהר ללמוד במדויק
ששגגה בעניין ההלכות רחוקה ממזיד כחבל דק
רבי שמעון אומר שלושה כתרים קיימים בעולם
כתר תורה, כהונה ומלכות ושם טוב מכולם


רבי נהוראי אומר תגלה ללמוד במקום תורה
ואל תאמר שהתורה כאן ותסמוך על חברך
אלא תרוץ אחרי התורה תתעסק ותתייגע בה
ואל תסמוך על חוכמתך ובינתך שהכל בה


רבי ינאי אומר אין בידינו משלוות הרשעים
ואין בידינו זכות גדולה כמו ייסורי הצדיקים
רבי מתיא אומר הוי מקדים שלום לכולם
והוי זנב לאריות ולא ראש לפשוטי העם


רבי יעקב אומר העולם דומה לפרוזדור לעתיד
והוא הכניסה לעולם הבא הקיים תמיד
התקן עצמך ולמד תורה ומצוות בפרוזדור
כדי שתגיע שלם ומושלם לנצח דור ודור


יפה שעה אחת קורת רוח בעולם הבא
מכל חיי העולם הזה ההולך ובא
ויפה שעה קורת רוח בה ומעשים טובים בעולם הזה
מחיי העולם הבא שמעשים טובים שם לא תעשה


רבי שמעון אומר אל תפייס חברך בזמן כעסו
ואל תנסה לנחמו בשעה שמוטל לפניו מתו
ואל תתגרה בו בזמן שעושה נדר
ואל תראהו בזמן כלימתו זה לא בסדר


שמואל הקטן אומר בנפול אויבך אל תשמח
וכאשר שונאך נכשל ליבך לא ירחב
כי ה' יראה במעשיך וזאת הוא שונא
אויבך ינצל ואת עלול להיות מוכה


אלישע בן אבויה אומר הילד כנייר חדש
שכל מה שהוא לומד כנכתב יפי ממש
אבל זקן שלומד דומה לנייר ישן ומחוק
וכל לימודו נשכח נפגם וממש שחוק


רבי יוסי אומר כדאי ללמוד תורה מזקנים
זה טעים ומתוק וברור כיין ישן מענבים
והלומד מן הצעירים שרק עכשיו רכשו תורה
דומה לאוכל ענבי בוסר ושותה יין כחומצה


רבי מאיר אומר אל תסתכל בקנקן מבחוץ
ראה מה יש בתוכו זה החשוב והנחוץ
יש קנקן ישן ומכוער ומחזיק דבר יקר
וקנקן חדש ומפואר ואין בו שום דבר


רבי אליעזר אומר הקנאה התאווה והכבוד
מוציאים האדם מן העולם וזה רע מאד
הילודים ימותו והמתים נשמותיהם יחזרו לחיות
והכל ידעו שיש בעל הבית בורא עולם ובריות


האלוקים בורא העולם ואין לפניו שכחה
הוא השופט ללא משוא פנים וללא עוולה
הכל נשפט לפי המעשים ויש להם חשבון
ואל תתפתה ליצר שיובילך לאבדון


האדם על כורחו נולד, נוצר חי ומת
ועולה לתת דין וחשבון לאלוקים אל האמת
ואין אפשרות להתחמק ממשפט ודין
ותדע שהאלוקים הוא המלך ובזאת עליה להאמין

אין תגובות:

פרסום תגובה