יום שני, 6 בספטמבר 2010

פרשת האזינו

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי

אומר משה לישראל אלה העדים שיחיה עמי
ולמה דווקא השמים והארץ אלה העדים
כי הם הראשונים בבריאה ולעולם הם קיימים

השמים יתנו גשם, טל ומטר
כשהעם ישמע לקול התורה שניתנה בהר
והארץ תיתן את יבולה ופריה
כאשר ישראל ידעו את ה' לאהבה וליראה

חס ושלום שהעם לא ילך בדרך האלוקים
השמים והארץ יעצרו את המקורות, בעליונים ובתחתונים
ואומר משה, אל תהיו דור עיקש ופתלתול
אל תגמלו לה' רעה תחת טובה, לה' הכל יכול

הלא הוא אבינו, הוא יצר ובנה אותנו
צריכים לזכור מה היינו ואיך נוצרנו
הרי פעם הכעיסו את ה' ובא המבול
ושוב הכעיסו והגיע לדור גזרת הבלבול

שאל את האבות ויגידו לך הזקנים
איך ה' הפריד את ישראל מהגויים
כי חלקו של ה' הם עם ישראל
ואין כמותם מכל העמים ובכל חלקי תבל

ה' הובילם במדבר לסובב אותם ארבעים שנה
כנשר ששומר על גוזליו, אותם לאט בנה
ה' הוא האלוקים ואין עוד מלבדו בעולם
הוביל את ישראל לארצו ואותה להם נתן

זו ארץ חלב ודבש, מלאה בעושר ובדשן
זו ארץ שכולה פרי, יינות, צאן, בקר ושמן
מרוב עושר ונחת השמינו עם ישראל
נהיו בטוחים בכוחם ובעוז רוחם ועזבו את האל

עברו לעבוד אלוהים אחרים ולשדים זרים
הרגיזו את הקב"ה ואמרו הוא לא אלוקים
ועל כך הקב"ה לא סולח ולא מוותר
הוא מכה בהם בעזרת גוי נבל ומרעיבם יותר

ישראל עובדים אלוהים זרים ומכעיסים ה' בהבליהם
וה' שולח אש קללות, מלחמות ואימה בחדריהם
הם עוברים עבירות שונות ולא מקיימים המצוות
וה' מכה בעזרת אויביהם ויחיד מכה רבבות

הם מענים גרים ואלמנות ויתומים ונוהגים כסדום
וה' יכה בהם בכל פגע ובכל מקום
עם ישראל ינסו לפנות לאלילים שיעזרום
וה' יפגע בהם עד כי כמעט לא יוכלו לקום

אבל ה' לא יעזוב את עמו הקדוש
אמנם הם יושפלו ויוכו והעם ייבוש
לבסוף הרנינו גויים עמו וה' דם עבדיו ינקום
והעמים יקבלו את המכות מאלוקים עד תום

ויאמר משה אל ישראל זאת השירה
וביקש, שימו ליבכם וצוו לזרעכם לשמור התורה
זה לא דבר פשוט וריק הוא מכם
לחיי העתיד התכלית העיקר שבחייכם

לאחר דברי הנבואה והמוסר שאמר משה לעמו
אמר לו ה' עלה על הר העברים, הר נבו
כי בהר הזה תיאסף אל אבותיך ושם תיקבר
וארץ ישראל תראה מרחוק ובה לא תבקר

הקב"ה לא ויתר למשה, שהכה בסלע
והעניש אותו ואת אהרון על זה הפשע
שלא שמעו לה' ומעלו במי מריבת קדש
ה' רצה שהם ידברו לסלע וכך יתקדש
משה מקווה שעם ישראל את דבריו הבינו
וזאת השירה והמוסר שנאמרו בפרשת האזינו

אין תגובות:

פרסום תגובה