יום שישי, 23 ביולי 2010

ט"ו באב


בט"ו באב נוהגים מקצת כיום טוב שמח
אין אומרים בו תחנון והלב בו פורח
יום זה לזכר מספר אירועים שאירעו לישראל
יום זה לאחר ט' באב תקווה הוא מסמל

בט"ו באב פסקו דור יוצאי מצרים למות
וזאת בשנה שעמדו להיכנס לארץ ולסיים הגלות
בארבעים שנה מתו כל יוצאי דור המדבר
ובט"ו באב נסתיימה הגזרה ונתמלא המספר

בט"ו באב נתנה רשות לשבטים להינשא ביניהם
בגלל ירושת הנחלות נשאו רק בתוך שבטיהם
כן ניתנה רשות להינשא לבני שבט בנימין
שמפני  שלאחר פילגש בגבעה נאסרו עימהם הנישואין

ט"ו באב הוא יום סליחה לישראל כיום כיפורים
ביום זה יצאו במחולות בתולות לחולל בכרמים
הן לבשו בגדי לבן שכולן תהיינה שוות
והבחורים בחרו להם נשים לקחתן כרעיות

בט"ו באב ביטל המלך הושע את הפסלים
שהעמיד ירבעם בן נבט המלך גדול החוטאים
ביום זה מפסקים להביא עצים למערכה למזבח
שרק עצים יבשים מהקיץ הוקצו לניחוח הריח
  
במסכת תענית נאמר שטו באב שיא השיאים
שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיפורים
ובמלך שלמה שנאמר ביום שמחת ליבו וחתונתו
בט"ו באב הכוונה שיבנה המקדש במלוא תפארתו

ט"ו באב יום אחרון לנטיעות השנה
שלפני ראש השנה לעניין מנין שביעית ועורלה
ט"ו באב הוא תחילה לעריכת חשבון נפש
לימי אלול וימים הנוראים ולצאת מהחטאים והרפש

אנו צריכים להתחיל ולהתכונן לראש השנה וכיפורים
לחזור בתשובה ללמוד הלכות ותורה ולהתחרט מהחטאים
לגמילות חסדים ולתת יד לכל מסכן וחלש
ובלהרבות אהבת חינם וקיום המצוות יבנה המקדש

תגובה 1: