יום שני, 17 במאי 2010

פרשת במדבר


וידבר ה' אל משה במדבר סיני לאמור
בא' באייר בשנה השנית לצאת בני ישראל תספור
את שבטי ישראל למעלה מבן עשרים שנה
כל יוצאי צבא תפקוד במטבע שיינתן כמנה


בספירה יהיו ראשי המטות להשגיח
אלו קרואי העדה שיראו כי הספירה תצליח
ואלה שמות הנשיאים, לראובן אליצור בן שדיאור
לשמעון שלומיאל בן צורישדי החזק כצור


ליהודה נחשון בן עמינדב, ליששכר נתנאל בן צוער
לזבולון אילון בן חילון שהיה צדיק וישר
לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור
לבנימין אבידן בן גדעוני שהיה חסיד גמור


לאשר פגעיאל בן עכרן , לדן אחיעזר בן עמישדי
לגד אליסף בן דעואל, שאמר לעבירות די
השבט האחרון, לנפתלי אחירע בן עינן
כל אלה נשיאי השבטים מיהודה ועד דן


ולקחו משה ואהרון את הנשיאים לעזרה
שיקהילו כל העם לפי בתי אבות לספירה
וכן משה פקד אותם במדבר סיני למשפחות
כל הזכרים מבן עשרים על פי הגולגולת


והיה מספר כל עם ישראל מלבד הלווים
שש מאות אלף שלושת אלפים חמש מאות וחמישים
והלווים אנשי קודש תפקידם לטפל במשכן וכליו
הם המקימים והמפרקים אותו בכל עת ושלב


מקום חניית הלווים היה מסביב למשכן 
והם שומרים משמרת קודש מסביבו מכאן ומכאן
וכל עם ישראל חונים מסביב ללווים ולמשכן
ולכל שבט דגל עם צבע וסמל לסימן


הראשון מצד מזרח דגל שבט יהודה
ועימו השבטים יששכר וזבולון השייכים אליו כיחידה
בדרום דגל שבט ראובן ושבטי שמעון וגד
ובמערב דגל שבט אפרים ומנשה יחדיו


גדל מחנה דן בצפון ועימו שבטי אשר ונפתלי
אלה השבטים שחנו והלכו כך בסדר מופתי
והלווים לא הותפקדו בתוך בני ישראל
אלה נשארו מבודדים ומקודשים כמשרתי האל


ואלה תולדות הלווים שבאו ממשה ואהרון
בני אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר קדושי עליון
נדב ואביהו מתו בהקריבם אש זרה
נשארו אהרון כהן גדול ושני בניו בכהונה


והבנים יישרתו ויעזרו לעבודות הכהן הגדול
ויהיו תמיד באוהל מועד לעבוד מכל וכל
אמנם לפני העגל הבכורים עבדו את האלוקים
אך בחטאם נלקחה מהם העבודה וניתנה ללווים


ויאמר ה' אל משה ספור כל זכר מהלווים
ותדע מספרם מבן חודש ולפי שקלים
משה פקד את בני לוי גרשון קהת ומררי
על פי שה' ציוה לדעתם כמה ומי


כן ניתנה משמרת לכל אחת מהמשפחות
גרשון היו אחראים על המשכן האוהל והיתדות
קלעי החצר, המסך מיתריו ומכסהו ולשאתם
והיו מרכיבים ומפרקים בכל חניה לפי הענן


משמרת קהת היו אחראים על הארון והשולחן
המנורה המזבחות וכלי הקודש שהיו לשרתן
ומשמרת מררי הייתה על קרשי המשכן ועמודיו
בריחיו אדניו ועמודי החצר, מיתריהם ויתדותם


ונשיא נשיאי הלווים אלעזר בן אהרון הכהן
שהיה אחראי למשמרות  ובעזרת ה' אותם כיוון
והחונים לפני המשכן ממזרח משה ואהרון ובניו
וחנו כמשמרת לקודש ולהזהיר שזר לא יקרב


מספר הלווים היה עשרים ושנים אלף למניין
וכעת הגיע זמנם להחליף הבכורים בעבודת המשכן
כל הבכורים מבן חודש ומעלה נספרו בקפידה 
ומספרם עשרים ושנים אלף מאתים שלושים ושבעה


עשרים ושנים אלף הלווים החליפו את הבכורים
והיתרה-מאתים שלושים ושבעה העודפים ללווים
נפדו תמורת חמישה שקלים לכל בכור בכספים
והפדיון אלף שלוש מאות ששים וחמישה שקלים


את כסף הפדויים ה' ציוה למשה
לתת לאהרון ולבניו לקרן קודש שנפדה
מחטא העגל הוחלפו הבכורים מעבודות הקודשים
וזו הועברה ללווים שבעגל לא היו שותפים


הלווים עבדו מגיל שלושים ועד חמישים שנה
את כל כלי המשכן נשאו בני קהת בקדושה
לאחר שאהרון ובניו כיסום בבגדי תכלת ותחשים
ובתולעת שני וארגמן כיסו את הכלים הקדושים


כיסו את הארון השולחן הקערות והכפות
את המנורה מלקוחיה ומחתותיה וכלי שמנה והנרות
מזבח הזהב מחתות מזלגות יעים ומזרקות
הכל כוסה בבגדי קודש כי אסורים להיראות


אין לנגוע בקודש והנוגע בו ימות
ובני קהת נסעו את הכלים בגאווה ובזכות
אלעזר בן אהרון נשא שמני המשחה כאחת
וקטורת הסמים מנחת התמיד ואחראי על קהת


ה' הזהיר את משה שיזהיר את משפחת קהת
שישגיחו על עבודתם ויעבדו בזהירות ולאט לאט
כי הם עלולים למות בגלל טעות במסע
ובכך מסתיימת פרשת במדבר בעבודות קהת המשפחה

אין תגובות:

פרסום תגובה