יום חמישי, 11 במרץ 2010

פרשת פקודי

אלה פקודי המשכן משכן העדות
בפרשה זו נימנו משקלי הנדבות והכמות
כמה זהב וכמה כסף נתן העם
כמה נחושת וסוגי בדים ומה עשו איתם

משה מלמדנו שהעוסקים בכספי ציבור
חייבים לתת דין וחשבון מפורט וגמור
מהו סכום התרומות והנדבות שנתנו להם
ומה נעשה בכספים ואיך השתמשו בהם

זה מתואר בפרשת פקודי המשכן וכל הכלים
ויש פירוט לכל החומרים וכל הפריטים
כל כלי וכל חפץ מה החומר ששיך לו
כל פריט ממה נעשה, מידתו לבחור משקלו

כל המשכן, הבדים, הכלים והיריעות עוברים למשה
וכשראה משה שהמלאכה נעשתה כל כך יפה
ברך את עם ישראל שהשכינה בתוכם תשרה
והוסיף ויהי נעם ה' עליכם בכל מעשה

בחודש כסלו נסתיימה בנית המשכן
ה' ציווה למשה כי יקים אותו בחודש ניסן
כי זהו ראש חודשים לכל חודשי השנה
ובהסכמתו יושמו בו כל הכלים והכבודה

ובעזרת שמן המשחה יוקדש המשכן וכליו
וימשח משה כל הכלים והחפצים על פי הצו
גם בגדי הכהנים וכליהם נמשחו
ובני אהרון, כמו אביהם, כולם נקדשו

וכפי שנאמר: בחודש הראשון בשנה השנית
הוקם המשכן על ידי משה, הכל לפי התוכנית
כל המשכן כוסה בעורות העיזים
והוכנס בתוכו הארון לקודש הקודשים

שאר כל הכלים, השולחן, המנורה ומזבח הקטורת
הושמו בהיכל בצורה מסודרת מחוץ לפרוכת
המנורה הוצבה בצד דרום מול השולחן
והדליקו את נרותיה בקדושה, הכל היה מוכן

על מזבח הזהב הוקטרה הקטורת
שהוכנה מאחד עשר סממנים שהיו במשמורת
ומזבח העולה הושם בפתח אוהל מועד לקורבנות
בו הקריבו עולה, מנחה ושלמי תודות להודות

כיור הנחושת הושם ליד המזבח
שבו רחצו הכהנים ידיהם ורגליהם לשבח
וכן הוקמה בחצר סביב המשכן ומזבח העולה
ומסך לשער החצר הונח כדי להוות מחיצה

בסיום כיסה הענן את אוהל מועד והשולחן
וכבוד ה' נגלה מתוך הענן
ולא יכול משה להיכנס בעת שכינת הענן
כי כבוד ה' בתוך המשכן

לעם ישראל במדבר הענן היה מדריך
אם ללכת, לחנות או לשבות צריך
והיה ענן ה' על המשכן יומם וליל
בלילה אש, ביום ענן ושומר על ישראל

ועם סיום, בניית והקמת המשכן והכלים
מסתיימת פרשת פקודי בשבת זו, שבת מברכים
אנו נכנסים לחודש ניסן, בו הוקם המשכן
ומסיימים ספר שמות, חזק חזק נאמר כאן

אין תגובות:

פרסום תגובה