יום שלישי, 31 באוגוסט 2010

פרשת וילךוילך משה וידבר הדברים האלה לכל ישראל
משה לפני מותו נותן מוסר משבח ומהלל
בן מאה ועשרים הוא ורואה שש-שש
זקן אבל לא נס ליחו וכוח יש

ובכל זאת הוא טוען שאיננו יכול
להמשיך ולהנהיג את העם וארץ לנחול
ה' אמר כי לא ייכנס לארץ כנען
אפילו שהוא יתחנן ויתפלל חמש מאות וחמש עשרה פעם

יהושע בן נון יהיה המוליך והמביא
ובברכת חזק ואמץ משה מברך את המצביא
הקב"ה לא יעזבהו ולא יירא ולא ייחת
ועם ישראל מקבלים את מנהיגותו כולם בבת אחת

חיזקו ואימצו מברך משה את העם
ה' הולך עימכם ולא יעזבכם אף פעם
אל תיראו ואל תפחדו מפני העמים
ויכתוב משה את התורה ויתנה לכהנים

משה מצווה את מצוות הקהל לעשות
כל שנה שמינית אחרי השמיטה בחג הסוכות
כל העם נשים וגרים יבואו לרואת
את פני ה' לקרוא בתורה והמצוות לעשות

משה ציווה אפילו להביא את התינוקות
כי על ידי הבאתם הוריהם יזכו לעוד מצוות
וילמדו ליראה את ה' הגדול והנורא
כאשר יגורו בארצם אותה קיבלו כנחלה

אל אוהל מועד נקראו משה ויהושע
ה' מזהיר את ישראל שהתורה לא שעשוע
עם ישראל עלול לקחתה ולעוזבה –הלוך וחזור
והוא ייענש קשות אם במצוות ובתורה יכפור

ה' יסתיר פניו מהם וילכו לגלות
הם ייענשו ויסבלו ולא תהיה להם פדות
ועתה למד משה את ישראל את התורה
שימה בפיהם ילמדוהו היטב ותהיה להם כשירה

חזור ושנן חייבים העם היטב ללמוד
כי השירה רצינית חייבים לשננה עוד ועוד
אפילו שהעם שבע דשן ומרוצה
התורה חייבת להיות בתוכם ולדעתה בעל-פה

ויכתוב משה את שירת האזינו
שזו התורה שעם ישראל יכתבו ילמדו ויעתיקו
ותרשם בתוך ספר תורה שיונח בארון
והתורה תשמור את כל העם מעשיית עוון

עדות שם משה בכתיבת השירה
השמים והארץ הקיימים לעולמי עולם י-ה
השמים והארץ ייתנו פירות גשמים ומטר
בזמן שעם ישראל ישמרו המצוות וילכו בדרך הישר

וידבר משה באזני הקהל את השירה
והעם קיבל רשם בספר והניחו בארון בשמחה
העם קיבל על עצמו להימנע מחטא ועוון
ואת מצוות התורה ושמירתה נשאו בגאון

משה דיבר באוזני קהל ישראל את השירה
והזהירם שאחרי מותו לא ייעשו שום עבירה
אל תשחת תשחיתון ואל תסורו מהדרך
ופה נסתיימו דברי המוסר פרשת וילך

אין תגובות:

פרסום תגובה