יום חמישי, 6 במאי 2010

פרשת בהר

וידבר ה' אל משה לאמור
דבר לישראל שאת שנת השמיטה צריך לשמור
שש שנים תזרע ותעבוד את השדות והכרמים
ובשנה השביעית תשבות וכל היבול הפקר לאנשים


נשאלת השאלה למה נסמכה שמיטה להר סיני
ללמדנו כפי שכל הכללים באו מאל שדי
כן גם כללי ודקדוקי השמיטה
נאמרו בסיני על ידי שמה במתן תורה


והיתה שבת לארץ וכל אחד אוכל מהיבול
אסור לסחור בפירות רק לאכול ללא גבול
שבע שמיטות שתספור תהינה ארבעים ותשע שנה
וקידשת שנת החמישים שתקרא יובל ותהיה שמיטה


בשנת היובל ישובו כל העבדים העבריים לביתם
גם השדות יוחזרו חזרה למשפחות ולשבטם
כשתקנה את השדות תחשוב ותעריך כמה לשלם
כדי שלא יגרם הפסד כאשר יוחזרו לבעליהם


ואם תאמר מה אוכל בשביעית כשלא נזרע
מבטיח ה' שייתן בכל השנים הללו ברכה
והיבולים הצליחו מעל המשוער ונתנו פרות
וכל אחד ששמר שביעית נתמלא בסל ברכות


רק השדות והאחוזות יוחזרו לבעליהם ביובל
ולבתים שלא נגאלו אחרי שנה אין גואל
וערי הלווים שהיו ארבעים ושמונה במספר
לא נמכרים ומועברים ולא נשארים בידי זר


כשנותנים הלוואה אסור לקחת נשך וריבית
הריבית נושכת את האדם כנחש והנחש ממית
אני ה' אומר אלוקים שהוצאתיכם ממצרים
אני אלוקיכם לגר בארץ והעוזבה נענש כפליים


וכי אחיך יהיה עני ומוכר עצמו לעבד
תתנהג עמו כשכיר בנועם ברחמים ובחסד
ויעבוד עד שנת היובל ואז חוזר למשפחתו
כי אין עוד לצמיתות רק ה' אדונו


אל תעביד עבד עברי בפרך ובאכזריות
רק עבד גוי ואמה עובדים אצלך לצמיתות
מהם תיקח עבדים ושפחות לעבודות קשות
ואותם יורשים בניכם כשדות בתים ואחוזות


כי לה' בני ישראל עבדים והם עבדיו
אין הם עבדים אפילו ששלם הון רב
לא תעשו פסל ומצבה ואבן לעבודה זרה
ולא תתנו בארצכם להשתחוות לה ולעובדה


את השבתות אותם תשמרו תכבדו ותענגו
ומקדש ה'-המשכן והמקדש תראו ותקדשו
ולאחר כל הדינים בין אדם לחברו למקום
מסתיימת פר' בהר לפרטי פרטים עד תום.

אין תגובות:

פרסום תגובה