יום רביעי, 4 באוגוסט 2010

חודש אלול


הקיץ עומד לעבור האוויר מתחיל להיות צלול
אילו סימנים המודיעים שמתקרב חודש התשובה-אלול
חודש זה הוא הכנה לימים הנוראים
בחודש זה אנחנו מתחילים לפשפש במעשים

מזל חודש אלול הוא בתולה
כנאמר בירמיה: "שובי בתולת ישראל שובי אל עריך בתשובה"
ראש חודש אלול הוא תמיד שני ימים
ותמיד הוא חסר אורכו בימים תשעה ועשרים

בראש חודש אלול עלה משה להר
להביא שני לוחות הברית שניים כמו ששבר
ארבעים יום וארבעים לילה שהה על ההר
ובדיוק ביום כיפור ירד וחטא העגל עופר

ימי אלול הם ימי סליחות בקשות ורחמים
הספרדים נוהגים בתחילת החודש לומר סליחות ותחנונים
האשכנזים אומרים סליחות בסוף החודש
ארבע ימים לפני ראש השנה חג הקודש

ראשי תיבות אלול- אני לדודי ודודי לי
כנסת ישראל אומרת: אנחנו לה' והוא עימי
"ומל ה' את לבבך ואת לבב זרעך"
גם פה ראשי תיבות אלול שה' הוא אוהבך

ראשי תיבות איש לרעהו ומתנות לאביונים-אלול
שבחודש זה מרבים בצדקה וזה לה' הילול
בחודש אלול תוקעים בשופר מתחילתו ארבעה תקיעות
ואומרים לדוד ה' אורי פעמיים ביום בתפילות

התקיעה בשופר להודיע בהתקרב יום הדין
לעורר העם שיחזור בתשובה ולסליחה משמאל ומימין
" אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו"
התקיעה באלול מודיעה- ה' אותך לא שכחנו

בחודש זה נברך איש את רעהו בברכה
בכל פגישה ובמכתבים נאחל לרעינו שנה טובה
נבקש סליחה ונמחול איש לחברו ונגביר אהבה
ובעזרת ה' תהיה שנת תשע"א מאושרת וטובה

אין תגובות:

פרסום תגובה