יום שלישי, 29 ביוני 2010

פרשת פנחס


וידבר ה' למשה: יישר כח לפנחס
שהשיב חמתי מעל ישראל ועל כבודי חס
לכן הנני נותן לו ברית שלום מושלם
פנחס לא נמשח לכהונה ומעכשיו תהיה לעולם

פנחס קינא לאלוקים והרג את החוטאים
ה' ציוה להכות ולצרור את המדיינים
המוכה- זמרי בן סלוא נשיא שמעון
והמוכה-כזבי בת צור שבמואב בראש לראשון

לאחר המגפה ציוה משה לספור את ישראל
זה דומה למי שסופר יהלומים אחר שהשתולל
עם ישראל היה חביבו של האלוקים
משה נצטווה לסופרם ולדעת כמה נשארו בחיים

מבן עשרים שנה ומעלה נספרו השבטים
והתוצאה שש מאות ואחד אלף שבע מאות ושלושים
דתן ואבירם ומאתים וחמישים נהרגו בחטאם
ובני קורח שחזרו בתשובה נשארו חיים בצדקתם

בני לוי נספרו בנפרד מבן חודש
ומספרם עשרים ושלושה אלף שישרתו בקודש
הם לא יקבלו חלק ונחלה בארץ ישראל
כשאר השבטים שלפי גודלם הארץ תתנחל

ותבואנה בנות צלפחד, שנהרג כמקושש בשבת עצים
ותתלוננה לפני משה ואלעזר הכהן והנשאים
לאבינו יש רק בנות ולמה ייגרע חלקינו
ומדוע לא נירש חלק בארץ אבותינו

משה לא ידע התשובה כי נענש על שנתגאה
כי אמר בזמנו שדיינים  לעשרות ולאלפים מינה
שאת הדבר יביאו אליו לשפוט במהרה
וה' מדקדק עם צדיקים עד חוט השערה

ויקרב שאלת מחלה נועה חגלה מילכה ותרצה
אל האלוקים, האם אפשר לתת להם תשובה
ויאמר ה' למשה: בנות צלפחד צודקות
מגיע להם נחלה  אביהם למרות שהן בנות

ויאמר ה' למשה: עלה אל הר העברים
שמשם תראה את הארץ שלשם ישראל עוברים
ועתה תמות כאהרון  אחיך מיתת נשיקה
וזאת שלא הקדשת אותי במים לעיני כל העדה

בסדר, אומר משה, מי יהיה המנהיג אחרי
יהושע, אומר ה', הוא המנהיג סמוך עלי
קח אותו וסמוך ידיך עליו לפני העם
ואלעזר הכהן באורים ובתומים ישאל ויקבל הסכמתם

ומשה ללא כל שאלות פקפוקים והיסוסים
סמך ידיו על יהושע ועיני כל השבטים
שידעו כולם שיהושע נבחר על ידי האלוקים
ושלא יבואו אחריו מערערים ומחרחרי ריבים

וידבר ה' שיקריבו כל יום קורבן תמיד
בבוקר ובערב יעלה ריח ניחוח לה' יוליד
וגם ביום השבת יקריבו שזה קורבן ציבור
עולת שבת בשבתו ואין בזה שום איסור

בהמשך הפרשה מפורטים כל הקורבנות שיוקרבו בקדושה
בראשי חודשים, בפסח בשבועות ובראש השנה
וביום הכיפורים, פסח, סוכות ושמיני עצרת
ולכל קורבן להוסיף מנחת סולת ועשרונים לתפארת

בחג הסוכות ישנם קורבנות רבים ומיוחדים
בכל שבעת ימי החג מקריבים שבעים פרים
החל מהיום הראשון שלושה עשר פרים לעולה
ופוחת והולך עד שביום השביעי פרים שבעה

סמליות הקרבת שבעים הפרים כנגד אומות העולם
אשר יפחתו ויכלו ויחלשו ויתמעטו כולם
ועם ישראל יתחזק ויפרח וידבק באלוקים
ומסתיימת פרשת פנחס ונזכה שיבנה בית העולמים

אין תגובות:

פרסום תגובה