יום שני, 25 באוקטובר 2010

פרשת חיי שרה

ויהיו חיי שרה מאה עשרים ושבע שנה
ביום עקידת יצחק שרה נפטרה
היא קיבלה ידיעה כך המדרש מספר
כי יצחק נשחט ונפלה מגג ללא גדר

ששרה נפטרה נכבה נרה של צדיקה
שהייתה כבת שבע יפה ותמימה
הייתה כבת עשרים ללא כל חטאים
ולכן נאמר מאה שנה עשרים שנה ושבע שנים

אברהם אחרי שבכה והספיד את שרה
רצה לקוברה בשדה ובמערת המכפלה
המערה שהייתה בקרית ארבע היא חברון
בא קבורים אדם וחוה ושייכת לעפרון

עפרון שיחק את הצדיק והחסיד
אשר כאילו לאברהם הוא קרוב וידיד
ואת המערה והשדה הוא מוכן לתת ללא תמורה
ודרש ארבע מאות שקל כסף עובר בסחורה

אברהם רוכש את המערה והשדה
למרות שעפרון שיחק משחק לא יפה
אברהם היה זקן בא בימים ובלילות
והחליט שצריך למצוא ליצחק אישה כלילת המעלות

אשה שתקים עם יצחק בית צדיק ונאמן
אשה שתבוא ממשפחת אברהם ולא מכנען
אברהם משביע את עבדו אליעזר
שימצא אשה לא כנענית לבנו יורש העצר

ומציין בפני אליעזר את העובדה החשובה
שאם לא יימצא אשה ממשפחתו ייפתר מהשבועה
אליעזר חשב אולי יצחק יתחתן עם ביתו
אך לאחר אזהרות אברהם נגוז חלומו

אברהם נתן ברכה לאליעזר שה' יהיה בעזרו
וכי ניתנה ארץ כנען ליצחק ולזרעו
אליעזר לקח מתנות מעדנים על עשרה גמלים
כדי להביא מתנות ונדוניה לכלה ולמחותנים

אליעזר הגיע במהירות כי קפצה לו הדרך
עמד והתפלל לה' השתחווה וכרע ברך
ובתפילתו אמר אנא ריבונו של עולם
המצא אשה ראויה ליצחק הצדיק המושלם

מגיע ליצחק אשה בעלת חסדים
היודעת לתת צדקה ומכניסה אורחים
הנערה שתביא ותיתן מים לי ולבהמות
היא המתאימה ליצחק וזה יהיה האות

טרם סיים אליעזר תפילתו לאלוקים
מגיעה רבקה בת בתואל אחות לבן הרמאים
לבקשת אליעזר היא משקה אותו והגמלים
ומשקה הרבה למרות שהיא בת שלוש שנים

אליעזר בהשתאות נותן לה תכשיטי זהב
והוא אומר בליבו זו האשה שיצחק יאהב
והוא מגיע לבית בתואל ולבן
מספר את קורותיו ומציע את יצחק כחתן

לבן שקפץ לפני אביו וישר הסכים
כסוחר הריח שעל עסקה כזאת לא מוותרים
בייחוד ששמע וראה את עושרו של אברהם
וכי כל נסיו ליצחק בנו יורישם

בתואל הרשע רצה להרוג את אליעזר
ושם רעל באוכל באורז בבשר ובגזר
מלאך ה' החליף את הצלחות
בתואל הורעל ומת וחתונת ביתו לא זכה לראות

לאחר משא ומתן דין ודברים
אליעזר סיפר גם את כל האירועים
ותיאר כיצד רבקה כיבדה אותו והגמלים
וגן הודע למחותנים על הכנסת האורחים


אליעזר רוצה ללכת ולקחת את רבקה
אומרים לבן והאם אולי בעוד שנה
ואז הוחלט כי את פי הנערה שואלים
ורבקה מחליטה כי תלך ללא כל ערעורים

יצחק יצר לשוח בשדה ולהתפלל לאלוקים
ורואה כי מתקרבת לכיוונו שיירת גמלים
רבקה שרואה את יצחק מתכסה בצעיף
וכמעט התעלפה ונפלה כאילו הרוח אותה מעיף

יצחק לקח לאישה והכניסה לאוהל שרה
והנסים שהיו בימי שרה חזרו בגלל רבקה
נכנסה ברכה לעיסה ונדלק נר כל השבוע
וכן חזר ענן קשור באוהל באופן קבוע

אברהם נשא אשה בשם קטורה
זו הגר ששמרה על צדקותה כשורה
וממנה נולדו לו הרבה בנים ובנות
אשר שולחו מבית אברהם לכל הרוחות

אברהם נפטר בשיבה טובה
ואפילו ישמעאל חזר בתשובה
אברהם הגיע לגיל מאה שבעים וחמש שנה
ונקבר ליש שרה במערת המכפלה

יצחק וישמעאל מתעסקים בקבורה
ויש אומרים שעקב כך חזר ישמעאל בתשובה
ישמעאל חי מאה שלושים ושבע שנים
גווע ומת והיו לו שניים עשר ילדים
כל ילדי ישמעאל היו נשיאים לעמים ולחברה
ובזאת סיימנו לקרוא וללמוד פרשת חיי שרה

אין תגובות:

פרסום תגובה