יום שלישי, 6 ביולי 2010

פרשת מסעי


אלה מסעי בני ישראל שיצאו ממצרים
בפרשה מתוארים המסעות במדבר שהיו ארבעים ושנים
בחודש ניסן יצאו ממצרים ונדדו ארבעים שנה
וילכו ממקום למקום עד הגיעם למואב שבערבה

בדרך היו במרה ששם עינות מים ושבעים תמרים
היו בקברות התאווה ששם ה' היכה בחוטאים
הגיעו להר ההר בא' באב בשנת הארבעים
ששם מת אהרון מיתת נשיקה מאת האלוקים

לבסוף הגיעו לערבות מואב יריחו ליד הירדן
משה הזהירם שלא ילכו בדרכי הגויים וחוקותיהם
וכן שידעו כי יקבלו בארץ כנען נחלות
לפי גודל השבט ואנשי יקבלו הקרקעות

גבול שטח ארץ ישראל-במזרח ים במלח
במערב-הים הגדול אשר הוא מסמל את השטח
בנגב- ממדבר צין על יד אדום
בצפון-חצר עינן איזור רמת הגולן כיום

הארץ תחולק לפי גורל לתשעה וחצי שבטים
שנים וחצי שבטים יתנחלו מעבר לירדן המזרחיים
אלעזר הכהן יהושע בן נון יחלקו הארץ
ומכל שבט יפקח נשיא שלא יהיה פרץ

הלווים יקבלו מגורים בערים במקום נחלה
ויהיו תחת פיקוחם ערי המקלט לרוצחים בשגגה
ארבעים ושמונה ערים יהיו ללווים לגור
הכוללים שש ערי מקלט עבור הציבור

שלוש ערי מקלט יבנו מעבר לירדן
וזאת בשטחי בני גד חצי מנשה וראובן
ושלוש ערים יוקמו בארץ כנען שתכבש בעתיד
והסיבה שמעבר לירדן חטאו ברצח יותר מתמיד

רק רוצח בשגגה שהרג אדם ללא כוונה
הוא יכנס לעיר המקלט למצוא הגנה
גואל אדם קרובו של הנרצח יכול להורגו
ולכן הקימו ערי מקלט להגנה לרוצח בבורחו

אסור לגואל הדם להיכנס לעיר המקלט לגאול
שם יישאר הרוצח עד מות הכהן הגדול
אם הכהן היתה מפנקת באוכל את הרוצחים
וזאת שלא יתפללו לה' שימותו מהר הכהנים

התורה מציינת כי כל רוצח במזיד
יומת ודינו כרוצח שאותו צריך להשמיד
אין לשלם כופר כדי להיפטר מעונש
דם נפש הנרצח לא הפקר דמו קודש

לבנות צלפחד ה' נתן הוראה שיקבלו נחלה
מאחר ואין לצלפחד בנים- הן תקבלנה הירושה
אבל באו משבט מנשה בטענה למשה שיערער
שאם ינשאו בנות צלפחד הנחלה תעבור לאחר

לכן דבר שציוה ה' לבנות צלפחד הצדיקות
שרק אם תנשאנה לאדם משבטן תקבלנה נחלות
אם בת יורשת תנשא לאדם משבט אחר
לא תועבר לבת הנחלה בשבטה היא תשאר

ותנשאנה בנות צלפחד לבני דודיהן משבט אפרים
במחלת אביהם נשארה בשבט כדברי ה' משמים
אלה המצוות והמשפטים אשר ציוה ה' למשה
ומסתיימים פרשת מסעי וספר במדבר וכך נעשה

אין תגובות:

פרסום תגובה