יום חמישי, 4 במרץ 2010

פרשת פרה

בשבת שלאחר חג הפורים תמיד
קוראים פרשת פרה אדומה ברבים ולא ביחיד
פרשה זו קוראים לקראת חודש ניסן
הפרשה מדברת על טומאה וטהרה המוזכרים כאן

בשבת מוציאים שני ספרי תורה
בראשון קוראים פרשת השבוע ועולים שבעה
המפטיר קורא בפרשת "זאת חוקת התורה"
את פרשת פרה אדומה המביאים כדי לטהר מטומאה

לוקחים פרה אדומה שלא עלה עליה עול
פרה תמימה ללא מום ומחירה לא זול
והכהן, כמו אלעזר, מוציאה מחוץ למחנה
שוחטים אותה ושורפים את כולה יפה יפה

את הפרה שוחטים ושורפים מחוץ למקדש
על הר הזיתים היו מכינים אותה כנדרש
הכהן היה מכוון השחיטה בקדושה וברעד קל
ומסתכל בקו ישר מהר הזיתים ועד ההיכל

הכהן לוקח עץ ארז, אזוב, ושני תולעת
וזועק על אפר הפרה, מבלי להבין ולדעת

הוא מטהר וגורם שטמא ממת נטהר
ובעצמו טמא עד הערב ומאכילת תרומה נזהר

את אפר הפרה אוספים ושומרים במשמר
כדי שיטהרו בו הטמאים לשנים מספר
שורפים ומכינים לקראת חודש ניסן את אפר הפרה
כי אכילת קורבן פסח חייבים לאכול בטהרה

סיבה נוספת להיות בניסן טהורים וקדושים
כי בפסח עולים לירושלים לראות את פני האלוקים
ומעלים למקדש קורבנות לכפרה, למנחה ולתודה

שלמים וחטאות ובמקדש חובה להיות בטהרה

עוד סיבה לשריפת הפרה האדומה, שבאה לכפר
על מעשה העגל שעשו במדבר בני ישראל
עד חורבן המקדש השני השתמשו בתשע פרות
מאות שנים אפרן נשמר שתהיינה מכפרות ומטהרות

טמא מת מטהר עצמו שבעה ימים

ביום השלישי והשביעי מי פרה עליו מזים
גם מי שהיה באוהל של מת נטמא
וכדי להיטהר צריכים להזות עליו את מי הפרה

כיום אין מקדש ואין פרה אדומה
ואת הפרשה אנו קוראים כדי לא לשוכחה
כיום כולנו טמאי מתים ומצפים
לביאת המשיח ובניית המקדש בימים הקרובים

אין תגובות:

פרסום תגובה