יום שלישי, 23 במרץ 2010

פרשת צו

וידבר ה' אל משה צו את אהרון ובניו
זו העולה שנשרפת כולה חלביה ואבריה מצו
הכהן המקריב לובש את ארבעת הבגדים
ומרים ומנקה את הדשן של כל הזבחים

האש שעל המזבח לא נכבית כלל
ושמים עצים בבוקר בבוקר במזבח מעל
וזאת תורת המנחה העשויה מסולת, שמן ולבונה
לא תאפה חמץ והכהנים אוכלים אותה בקדושה

רק הכהנים אוכלים מהקודשים והמנחות
כל זכר וכהן בעל מום ייהנה מהמתנות
אבל כהן בעל מום לא מקריב קורבן
לא שופך את הדם ולא עולה לדוכן

בפרשה שוב מתוארים דרך הקרבת הקורבנות
מנחה, עולה, שלמים, חטאת ואשם וכל העבודות
חטאת עולה ואשם הם קודש קודשים
שלמים וקורבנות תודה הם קודשים קלים

עם הקרבת קורבן שלמים מוסיפים חלות
שהן חלות רקיקין, רביכה, חומץ, ארבעים ככרות
וכל זאת נותנים לכהן כקורבן זבח תודה
והקורבן נקרא שלמי תודה ונותנים לכהן בברכה

מהשלמים שניתנים יש גם נדר ונדבה
נדר - האומר הרי עלי הוא חייב בהבאה
ואם אומר: בהמה זו לנדבה לשלמים
אבדה או נגנבה, לא מביא ודבריו מתבטלים

רק אדם טהור יכול לאכול מזבח השלמים
וטמא אשר יאכל הבשר יטמא וייכרת מהאלוקים
בשר קורבן תודה יום ולילה אוכלים
ובשר שלמים, נאכלים בלילה ושני ימים

בשר קודשים שנשאר יכלה ויישרף באש
כי אין להשאיר בשר קודשים לכל מבקש
אסור לאכול חלב בהמה והאוכלו חייב כרת
מותר ליהנות מהחלב ולעשות ממנו נר לשרת

וכל דם של עוף ושל בהמה לאכילה אסור
והאוכל חייב כרת, זו מיתה משמים בברור
דם של דגים מותר לאכול ולשתות
כי הם לא חיות או עופות וגם לא בהמות

כאשר מקריבים שלמים אוכלים את הבשר
רק חזה והשוק מניפים ונותנים לכהן היקר
הכהנים שעובדים באותה משמרת בה מקריבים
הם מקבלים את מתנות הכהונה מקורבן השלמים

קורבן האשם הוא קודש קודשים כחטאת
במקום ששוחטים העולה האשם שם נשחט
דמו נזרק על המזבח וחלבו האליה והכליות
הכבד והחלקים הפנימיים נשרפים בימים ובלילות

את בשר החטאת והאשם הכהנים אוכלים
העולה נשרפת ומבשר השלמים הבעלים נהנים
וכל המנחות הבלולות בשמן או שנאפו בתנור
אוכלים הכהנים בלבד ולכל זר זה אסור

בסוף הפרשה מתוארים בפרוטרוט קידוש ומשיחת הכהנים
לפי צו ה' נלקחו אהרון ובניו והבגדים
ושמן המשחה ופר לחטאת, מצות ושני אלים
והכל הביאו לאוהל מועד לפני העם המתקהלים

משה קירב אהרון ובניו ורחצם במים טהורים
הלביש את אהרון בשמונה בגדים
והם: מכנסים, מצנפת, אבנט וכתונת-ארבעה בגדים
ומעיל, אפוד, חושן וציץ ואת האורים והתומים

וייקח משה משמן המשחה ויקדש המשכן וכליו
ומשמן המשחה נמשח אהרון ראשו וכל איבריו
גם את בני אהרון משה הלביש הבגדים
וכך היו כל המשפחה מוכנים לעבודת האלוקים

וייקח אהרון את פר החטאת ויסמוך ידיו וישחט
ומשה שפך דם על קרנות המזבח ועל היסוד לאט
והחלב ויותרת הכבד והכליות וחלביהן הקטיר במזבח
והפר כולו עם העור נשרף מחוץ לשטח

וייקח משה אייל והקריבו לריח ניחוח לאלוקים
ואת האיל השני שחט ונקרא איל המילואים
ומדמו נתן על תנוך אוזן הכהנים הימנית
ועל בוהן ידם ורגלם הימנית ויקדשם לעולמית

והקריבו החלב, הכבד ושתי הכליות והאליה
ושוק הימין, חלת מצה ולחם ורקיק לתנופה
שמים הכל על כפות אהרון ובניו
ומניפים תנופה לכבוד ה' ולתפארתו לפניו

משה היזה משמן המשחה על בגדי הכהנים
קידש את אהרון ובניו ובגדיהם המפוארים
ומצווה לבשל הבשר ולאכול עם לחם המילואים
והנותר מהבשר ומהלחם ישרף כי זה קודש קודשים

מפתח האוהל לא יצאו שבעת ימי המילואים
ובימים אלו ה' מכפר עליהם כיום הכיפורים
משה הקריב במקומם את כל הקורבנות
ועבד במקום אהרון ובניו בכל העבודות

ושמרו משמרת ה' ולא ימותו אהרון ובניו
ויעש אהרון ובניו הכל ומסתיימת פרשת צו

אין תגובות:

פרסום תגובה