יום שני, 25 באוקטובר 2010

פרשת וירא

וירא אליו ה' באלוני ממרא
ואברהם בברית המילה הולך ומתרפא
יושב לו אברהם בפתח האוהל
מחכה לאיזה אורח שיהיה לו לגואל

ה' בביקורו את אברהם בחוליו
הוציא בכוונה את השמש מנרתיקו
כדי ליצור חום ושרב חזקים
שאברהם לא יתאמץ לקבל אורחים

אברהם הצטער מאד על כך
והתפלל שיגיע אליו איזה עובר אורח
ויסע עיניו וראה שלושה אנשים ניצבים
שנשלחו על יד ה' והם היו מלאכים

אברהם רץ לקראתם כאדם בריא
בואו אמר להם, רחצו ונוחו בצל קורתי
ראשית רחצו מעפר רגליכם מפני עבודה זרה
ואחר כך תאכלו ותשתו לחם ושתייה קרה

ולמרות שהשכינה שרתה באוהל בביקור חולים
לימדנו אברהם שגדולה יותר הכנסת אורחים
אברהם רץ והחל לערוך ארוחת מלאכים
מצות קמח סולת ולשונות משלושה פרים

וכן חמאה וחלב הושמו לפני האורחים
ואברהם עומד עליהם לשרתם כבני מלכים
שלושת האורחים שהיו מלאכים
באו לעשות שלושה תפקידם

אחד לרפא את אברהם מהמילה
השני לבשר לשרה כי תלד את יצחק בנה
והשלישי להחריב את סדום ועמורה
שחטאם ומעשיהם היו איום ונורא

אנשי סדום גזלו שדדו ורצחו גומלי חסדים
וכל אורח שהגיע זרקו אותו לכלבים
לדוגמא נערה אחת נתנה לעני לחם ומים
והם עינו אותה ומתה וזעקתה עלתה לשמים

ואברהם הצדיק והתמים המלא רחמים
התפלל לפני הקב"ה ריבון העולמים
האם כל סדום רשעים אולי יש בה צדיקים
האם הקב"ה יהרוג צדיקים עם רשעים

אמר לו ה' אם יש חמישים או עשרה
לא אחריב את סדום ועמורה
ואומנם אברהם לבסוף נוכח לדעת
כי בצדיק ה' לא ייתן למשחית לגעת


ועוד תפקיד ניתן למלאכים לעשות
להציל את בן אחיו וכל משפחת לוט
המלאכים התארחו אצל לוט כי הפציר בהם
ואז הופיעו אנשי סדום מנער ועד זקן

ויצעקו ללוט לזרוק החוצה את האורחים
וכי אין הוא יודע שבסדום לארח לא נוהגים
לוט הציע כי ייענו ויכו את בנותיו
תושבי סדום החליטו לפרוץ ולחסל את יושביו

האורחים המלאכים היכו אותם בסנוורים
מקטון ועד גדול החלו נסוגים
והמלאכים זרזו את לוט ומשפחתו
מהר קח את בנותיך וחתנך וברח מפה

לוט שהיה עשיר נכסים ובעל ממון
התמהמה כדי לאסוף את ההון
אך המלאכים האיצו והזהירו אותו
שיברח מהר עם אשתו ובמותיו בכל כוחו

אל תסתכלו אחורה הזהירום המלאכים
לא מגיע לכם לראות בעונש הרשעים
אשתו של לוט שהייתה עימו בשטח
הסתכלה אחורה ונהפכה לנציב מלח

ואלוקים המטיר את זעמו על סדום ועמורה
גופרית אש ומלח ירדו על כל הסביבה
אברהם השקיף בבוקר על סדום ועמורה
וראה שעלה מן הארץ עשן כקיטור ממדורה

לוט ושתי בנותיו שברחו מהמהפכה
מחמת הפחד מצאו מסתור במהרה
ובנותיו שחשבו שכל היקום נעלם
החליטו להביא ילדים מאביהם לעולם


הבנות נתנו ללוט לשתות יין שמצאו במערה
ולוט שכב עם שתי בנותיו שהוא שיכור נורא
הוא לא ידע שהוא שכב עימהן
עד שנולדו לו שני בנים מהן

הבכורה קראה לבנה הנולד מואב
והצעירה ילדה את עמון שבא מאותו אב
אברהם ששמע מה עשה בן אחיו, לוט
עזב את השטח ולא רצה אותו עוד לראות

אברהם הגיע לממלכת אבימלך מלך גרר
שם רצה לגור כתושב ולא כזר
אבימלך לקח את שרה לאישה
אחרי ששמע שאברהם אחיה ולא בעלה

וירא אלוקים לאבימלך מלך גרר בחלום
ויאמר לו אתה הולך למות ולהתפוצץ כבלון
לקחת לביתך אישה בעולת בעל
אתה ועבדיך תמותו כשותפים במעל

כל משפחתך ועבדיך ינוגעו בנגעים
ותהיה לכם עצירת כל הנקבים
אבימלך מבוהל רץ לאברהם וטען
מה עשיתי לך שהכונו מגדול ועד קטן

ויאמר לו אברהם בקול נינוח ויפה
כי אמרתי אין יראת אלוקים במקום הזה
והאמת ששרה היא אחותי מצד אבי
וזהו חסדה שמידי פעם אומרת כי היא אחותי

וה' פקד את שרה ויולד הבן יצחק
והיה דומה לאברהם כי את פניו חקק
וימול אברהם את יצחק בן שמונה ימים
ושרה הניקה הרבה תינוקות והרבה בנים

אברהם עשה משתה גדול ומכובד
ביום שיצחק היה בן כ"ג חודש ועוד אחד
שרה ראתה שבנה יצחק משחק עם ישמעאל
צעקה בני לומד דברים רעים ומתקלקל


שרה ביקשה מאברהם בתקיפות וללא פשרה
גרש את הגר השפחה וישמעאל בנה
אברהם שאל את האלוקים מה לעשות
שמע בקול שרה אמר אלוקים כקיום מצוות

ביצחק הבטיח ה' ייקרא לך זרע
אבל ישמעאל יגדל ויהיה פרא ופגע
הגר גורשה והלכה אל המדבר עם בנה
וללא לחם ומים והייתה צמאה ורעבה

אלוקים שמע את קול הנער בבוכיו
ויראה לה מרחוק באר מים להחיותו
ותשקה הגר את הנער בעצמה במים
הלכה למדבר פארן וישמעאל נשא אישה ממצרים

אבימלך ופיכול שר הצבא
באו לאברהם להשביעו שבועה
שתמיד יהיה ביניהם שלום והסדר
למרות שעבדי אבימלך גזלו מאברהם באר

אבימלך טען לא ידעתי והוא נשבע
אברהם כרת עימו ברית ובאר נוספת כרע
נתן לו שבע כבשות לאות ברית קבע
וייטע אברהם אשל בבאר שבע

ויהי אחר הדברים האלה שקרו עד עכשיו
ה' ניסה את אברהם בדבר שהכי אהב
ויאמר לו קח את בניך יחידך את יצחק
והקרב אותו לעולה עבורי ללא כחל וסרק

אברהם ללא מחשבה נוספת וערעור
השכים בבוקר לקח עצים מאכלת ואור
והלך למקום אשר אמר לו האלוקים
באהבה ובשמחה כאילו הלך למשתה ריקודים

את שני נעריו המלווים השאיר מאחור
הרי הם גווים הדומים וחיים כחמור
אברהם ויצחק הולכים באהבה יחדיו
האש והעצים מחזיק יצחק בידיו

יצחק ששואל בתמימות אבא איפה השה
אברהם עונה לו אתה הקורבן תהיה
יצחק ממשיך ללכת ודבק בה' ובאביו
ותהיו מלאים אור התלהבות וחיוך חביב

אברהם שם את יצחק על המזבח לעוקדו
ויצחק מבקש שיקשור אותו טוב שירצה קורבנו
ושניהם בלב אחד במחשבה ובכוונה
עושים את בקשת האלוקים בשמחה ובאהבה

אברהם שולח ידו לשחוט את יצחק
ונשמע קול אדיר מפה עד למרחק
אברהם אברהם אל תשלח ידך אל הנער
אל תעשה לו מאומה לא המאכלת ולא בתער

ראה אברהם אייל נאחז בסבך
לקח לשחוט אותו וידו ליצחק לא שלח
עתה ידעתי אומר המלאך כי ירא אלוקים אתה
זה היה הניסיון העשירי שאלוקים אותך ניסה

ממשיך המלאך ואומר אתה תבורך וירבה זרעך
וכוכבי השמים יראו ויתגברו על אויבך
וכל העולם יברכך ששמעת לאלוקים בורא העולם
ובזאת נסתיימו עשרה ניסיונות שעבר אברהם

אברהם הלך לבאר שבע והפכה לעיר מגורים
ונודע לאברהם כי לנחור אחיו נולדו בנים
והם הולידו והמשיכו ללדת נכדים ונינים
ומשפחת אברהם גדלה במלוא צאצאים

במשפחה היו שמות שונים כמו עוץ וקמואל
וגם נולד שם אדם בשם בתואל
בתואל הוליד את רבקה וזה הפסוק הנפלא
וזאת מסתיימת פרשת ויירא

אין תגובות:

פרסום תגובה