יום רביעי, 17 בפברואר 2010

פרשת תרומה

ה' דיבר אל משה, שידבר אל בני ישראל
וייקחו לי תרומה, לכל איש שיודע להלל
כל איש אשר ידבנו ליבו ייתן תרומה
מזהב, כסף ונחושת וכל מתכת יקרה

תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש ועצים
ועורות מאלים, מתחשים וגם עצי שיטים
אמרו רבותינו בשלוש תרומות מדובר כאן
תרומת האדנים, תרומת הקורבנות ותרומת המשכן

וגם שמנים למאור, למשחה ולקטורת הסמים
ואבני שוהם לאפוד ולחושן אבני מילואים
הקב"ה הראה למשה את תבנית המשכן וכליו
שיבנו אותו במדבר, הכל לפי הוראותיו

מלבד התרומות, ציוה ה' לבנות בקדושה ובטהרה
ארון, שולחן, לחם הפנים, המשכן, מזבח ומנורה
כולם ניבנו בעזרת תרומות עם ישראל
שהמשכן ישמש להם לקורבנות ומקום להתפלל

הארון יצופה מזהב טהור מבחוץ ומבפנים
נבנו שלשה ארונות מעץ ושניים מזהב מצופים
ארון העץ הוטמן בין שני ארונות מזהב
וכך יצא מצופה מבפנים ומבחוץ כפי הצו

על הארון שמו זר זהב מסביב
סמל לכתר תורה של הקב"ה היה חביב
וכך הצמידו לארון שני בדים משני צידיו
כדי שיישאו את הארון, עם ישראל בנידודיו

בתוך הארון הניחו את לוחות התורה כעדים
שיהיו עדים נאמנים וצמודים לישראל לעולמים
על הארון תהיה כפורת מזהב כמכסה
וממנה יצאו במקשה שני קרובים מקצה אל קצה

והיו הכרובים מניפים למעלה כנפיים
פניהם איש אל אחיו ותפילתם לשמים
הם דומים לשני מלאכים כפני תינוקות
והקב"ה, דרכם יאמר למשה את כל ההוראות

גם שולחן נבנה ונקרא שולחן הפנים
כולו מצופה זהב ומצידיו שני בדים
וכן הוכנו קערות, כפות וכל הכלים הנחוצים
ובתוך השולחן שמו שנים עשר ככרות לחמים
 

משה נצטווה להכין מחתיכה אחת מנורת זהב
והוא לא ידע לעשותה בדיוק לפי הצו
לכן הוא זרק חתיכת זהב אחת לתוך האש
ויצאה המנורה בדיוק, איך שהאלוקים ביקש

המנורה הייתה מקשה אחת בעלת שבעה קנים
אחת באמצע ושלושה קנים משני הצדדים
היו בה צורות של גביעים, כפתורים ופרחים
וכמשל למנורה היפיפייה, כפתור ופרח אנחנו אומרים

קורות המשכן היו עשויים מעצי שיטים
יעקב אבינו נטה אותם במצרים בעזרת הבנים
ולפני מותו ציוה לקחתם ביציאתם ממצרים
להם ישמשו לבניית המשכן, גזרת ה' מהשמים

ארגו יריעות שש משזר ותולעת שני למשכן
והניחו אותם מסביבו ועטפו אותו מכאן ומכאן
היריעות היו עשר במניין, שחוברו בקרסים
שהיו מחוברים לבדי זהב משני הצדדים

כך היו אחד עשר יריעות מעורות עיזים
שנחלקו לשנים, חמשה וששה מחוברים בקרסים
והם כיסו את גג המשכן מלמעלה
והיה להם סרח עודף של אמה והלאה

עשרים עמודים היו, בצפון ובדרום ברוחב אמה וחצי
מחוברים, משולבים בבליטות ובשקעים, לחי אל לחי
עומדים על אדנים , עשויים מכסף לבל ינועו
ובמערב, שמונה עמודים מוצבים באדנים שלא ינועו

ובכדי שהעמודים יהיו יציבים ומחוברים
נבנו גם בריחים עצי שיטים לעמודים
ובריח אמצעי – התיכון, חיבר את כל העמודים
בנס נכנס בין העמודים והסתובב לכל הצדדים

כל הקרשים צופו בזהב, העמודים והבריחים
והמשכן היה נבנה ומתפרק לפי צו אלוקים
הקב"ה נתן את ההוראות לבניית המשכן
ומשה בנה אותו לפי ציוויו כפי שתוכנן

גם הפרוכת הייתה חלק מקדושת המשכן
עשויה מתכלת וארגמן, תולעת שני מחשבת אמן
מטרתה הייתה להבדיל בין ההיכל וקודש הקדשים
לבין השולחן, המנורה, המזבח והארון עם הכרובים

גם מסך ניתן על המשכן מצד מזרח
שנעשה מתכלת, ארגמן תולעת שני כמחושב
והוא ההבדל בין פנים המשכן ולחוץ
שלא יראו זרים את מה שלא נחוץ

ומזבח נצטווה משה להקים לשם הקורבנות
עשוי מעצי שיטים, חמש על חמש אמיתי
ולמזבח יהיו ארבעה קרנות לשפיכת הדם
ויצרו כלים, כמו סירות, מזרקות ומזלגות גם

למזבח היו צמודים שני בדים לשאת אותו
כדי שעם ישראל ייקחו אותו בבואו ובצאתו
וגם מכבר, שזה רשת, נעשה למזבח מסביב
כדי שיכסה חלק מהמזבח שהיה לה' חביב

לבסוף, נבנתה מהעמודים ובדים, למשכן חצר
שהיא הייתה לחלק מהמשכן – כגדר
רוחב החצר, חמישים אמה ממערב למזרח
ואורכה, מאה באמה מצפון לדרום נמשך

כל עמודי החצר והווים שלהם מכסף עשויים
והיו מחוברים יחד זה לזה בווים וקרסים
ויתדות חיזקו היריעות שלא ינועו מכאן לכאן
ופה מסתיימת פרשת תרומה ובניית המשכן

אין תגובות:

פרסום תגובה