יום חמישי, 11 במרץ 2010

פרשת ויקהל

השנה, פרשת ויקהל-פקודי קוראים כשהם מחוברים
ומוסיפים את פרשת החודש הזה ראש חודשים
פרשת החודש קוראים בשבת שלפני חודש ניסן
כדי לציין שניסן מגיע, וחג הפסח כאן


ויקהל משה את כל עדת ישראל
העם נאסף לשמוע שאת השבת אסור לחלל
ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי נשבות
לא לבער אש ביום השבת בכל המושבות


בפרשה זו נאמרו מלאכות המשכן באחת
והדבר הראשון בא להזהירנו לא לחלל השבת
הקשר בין שניהם שבא להזהיר
זאת לומדים מהאיסור אש בשבת להבעיר


שלושים ותשע מלאכות שנעשו במשכן
אלו הן המלאכות שבשבת אסור לעשותן
שמות המלאכות ופירוט עשיתן היתרן ואיסורן
מבוארים במסכת שבת, בתורה שבעל פה כמובן


בהמשך הפרשה מתוארים החומרים והפריטים
שבעזרתם נעשו המשכן, כליו ושאר החפצים
אותם עם ישראל תרמו בהביאם את רכושם
כל אחד נידב זהב, כסף ורכוש רב שבא מליבם


הגברים הביאו את חלקם והנשים טוו בדים
הנשיאים הביאו אבני שוהם לאפוד, לחושן ולמילואים
כל החומרים שהיו זקוקים לבניית המשכן והכלים
עם ישראל הביא ברוחב לב, לא היו קמצנים


האמנים שהיו אחראים על כל העבודה
היו בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
וכן אהליאב בן אחיסמך למטה דן
הם בנו, ביצעו ופעלו את עבודות המשכן


ה' נתן חכמה ותבונה לבצלאל ואהליאב
והם לא טעו, הכל בצעו לפי הצו
משה קיבל מבני ישראל את כל התרומות
והעם הביאו בידיים, בסלים ובשקיות בכמויות גדולות


ולבסוף אמרו החכמים, האמנים, די לתורמים
הפסיקו להביא תרומות, מלאים כל המחסנים
בהמשך הפרשה מתוארת עבודת בניית המשכן
הקרשים והאדנים ויריעות שמכסות מכאן ומכאן


בניית המשכן מפורטת ומתוארת פריט פריט
הכל מוסבר, מעמוד המשכן ועד שמן כתית
הארון, השולחן, מנורת הזהב, הכפורת ופרוכת
הכרובים זרי הזהב, הכיור ומזבח הקטורת


כל קלעי חצר המשכן העמודים והאדנים
הכל רשום ומפורט בדיוק הכמויות והחומרים
המשכן נבנה בדייקנות במהירות ובסבלנות
כדי שלעם יהיה מקום להתפלל לה' בהתלהבות


גם מקום להקרבת קורבנות לתודה ולסליחה לאל
ובפירוטים המדויקים בפרשה מסתיימת פרשת ויקהל

תגובה 1: