יום רביעי, 21 באפריל 2010

פרקי אבות - פרק ג'

עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלושה דברים
ואין אתה בא לידי עברה בכל השנים
באת מטיפת זרע ובסוף חייך תקבר באדמה
ונשמתך תצטרך לתת דין וחשבון לאל הנורא


רבי חנינא אומר התפלל לשלום המלכות השולטת
כי ללא חוקיה, שופטיה ושוטריה אנדרלמוסיה סוררת
רבי חנניא בן תרדיון אומר שניים המשוחחים
התורה תהייה שיחתם ולא זה מושב ליצים


שניים היושבים ויש ביניהם תורה
גם השכינה משתתפת עימהם ועליהם שורה
גם האחד הלומד לבד תורה בזמנו היקר
הקב"ה מברכו ונותן לו שכר


רבי שמעון אומר שלושה שאכלו לשובע ארוחה
חייבים שתהייה ביניהם שיחה בדברי תורה
ואם אכלו ושתו ודיברו דברים בטלים
שולחנם מלא זבל וכאילו אכלו מזבחי מתים


רבי חנינא אומר הנעור בלילה והמהלך יחידי
והמפנה ליבו לבטלה מסתכן ואינו רציני
נחוניא בן הקנה אומר המקבל עול תורה
מורידים ממנו עול של מלכות וגזרה רעה
והמוריד עול תורה נותנים עליו עול מלכות
וגוזרים עליו גזרות קשות על כל שטות


רבי חלפתא אומר הלומד והעוסק בתורה
הקב"ה עימו ועליו שוכנת השכינה
לא משנה מספר הלומדים והעוסקים בתורה הקדושה
עשרה, חמישה, שלושה, אחד -על כולם השכינה


רבי אלעזר אומר תן לה' בכל
כי כל מה שיש בידך שייך להכל יכול
רבי יעקב אומר הלומד בדרך בלכתו
אסור להפסיק ולהתפעל מנוף, הוא מתחייב בנפשו


רבי דוסתאי אומר הלומד ושכח מלימודו
מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו
השוכח מהלימוד פירושו משנסה להסיר ממוחו
בכוונה ובמזיד את מה שלמד בגרסת ינקותו


רבי חנינא אומר יראת חטא קודמת לחכמה
והאדם השם יראה לפני החכמה- לו הברכה
אדם העוסק יותר בגמילות חסד מאשר ללמוד
חכמתו גוברת אצלו והוא יודע עוד ועוד


אדם שהבריות אוהבים וממנו נהנים
רוח ה' נוחה ממנו ואוהבו לעולמים
מצד אחד מקיים ואהבת לרעך כמוך בשמחה
ומצד שני גומל חסדים ומביא לכולם ברכה


רבי דוסא אומר שנת בוקר ושיחת ילדים וילדות
ישיבת בתי כנסיות של עמי ארצות
ושתיית יין בצהריים כל אלה גורמים צרות
ומעבירים את האדם מכל העולמות


רבי אלעזר המודעי אומר המחלל את הקודשים
המבזה את החגים והמלבין פני חברו ברבים
אינו מל, ומגלה פנים שלא כהלכה בתורה
עובר עברה ואין לו חלק לעולם הבא


רבי ישמעאל אומר תהייה קל לראש ונוח לצעירים
גלה פניך בשמחה ובחיוך לכל האנשים
רבי עקיבא אומר שחוק וקלות ראש וליצנות
מרגילים את האדם לזימה לחטא ולזנות


מעשרות סייג לעושר ומסורת סייג לתורה
סייג לחכמה שתיקה, ונדרים-סייג לפרישה
חביב אדם שנברא בצלם האלוקים
וחביבים ישראל שנקראו לפני המקום -בנים


חביבים ישראל מפני שניתנה להם התורה הקדושה
שנאמר כי לקח טוב נתתי זו התורה
הכל נתון החנות פתוחה והחנווני נותן בהקפה
הפינקס פתוח והיד כותבת ומשלמים בעולם הבא


אלעזר בו עזריה אומר אם אין תורה,
אין דרך ארץ אין חכמה ואין יראה
אם אין קמח אין תורה ואין חיים
אם אין תורה אין קמח ואין אנשים


האדם דומה לעץ עם ענפים ושורשים
כל שחוכמתו מרובה ממעשיו
מעטים שורשיו ורבים הענפים
וכשהרוח באה ועוקרת אותו על הפנים
הוא נעקר מהעולם במהירות וזכרו נמחק לעולמים
וכשמעשיו מרובים מחכמתו והוא עם שורשים
ואפילו כל הרוחות הנושבות לא יזיזוהו לעולמים
שנאמר והיה כעץ שתול על פלגי מים
ובשנת בצורת לא ידאג וה' יחזקו מהשמים


רבי אלעזר אומר דיני קינים ונידה
הן גופי הלכות, גמטריאות ופרפראות לחכמה
וכל השומר ומקיים אותם כהלכה
זוכה ונהנה מחיי העולם הזה והעולם הבא

אין תגובות:

פרסום תגובה