יום שני, 26 ביולי 2010

פרשת עקב


 והיה עקב תשמעון המשפטים האלה ושמרתם אותם
ושמר ה' עליכם ויאהב ויברך אתכם בכל העולם
וייתן לכם עושר וברכות ותהיו מבורכים בילדים
וכל מחלות מצרים יחולו על ראשי השונאים

ואפילו תשמרו מצוות קלות שבעקב נדרסות
מצוות שאינן שמחה או עצב מוסיפות
אלוקים ישמרכם מכל רוע וייתן לכם אושר
ותגברו על כל אויבכם ותמיד תהיו בכושר

ומעם ישראל ה' יסיר כל המחלות והפורענויות
ויתנם על כל שונאיו בעריהם ובכל הגלויות
ואתם תכו את אויבכם ללא רחמים
ואל תעבדו את אלוהיהם שבשבילכם הם מוקשים

אל תפחדו מריבו העמים האויבים והשונאים
זכרו כל אשר ה' לפרעה ולמצרים
ה' ישלח לפניכם את הצרעה שתכה באויבכם
אל תפחדו מהם כולם יאבדו ובטחו באלוקיכם

לאט לאט ה' יזרוק מכנען את העמים
ואתם תכבשוה ואויבכם יישמדו ויפלו לפניכם כזבובים
רק אל תביאו תועבה לביתכם וחוקות הגויים
שקץ תשקצום, תעב תתעבום שבזה מואס  האלוקים

שמרו כל המצוות והחוקים שנאמרו לישראל במדבר
זכרו את הליכתכם ארבעים שנה ונשמרתם מכל משמר
אכלתם מן ושמלתכם ורגליכם לא נהרסו ונתבלו
והייסורים שנתייסרתם היו רק לקח שאתכם לימדו

וישראל יודע שהם באים לארץ נחלי מים המון
ארץ חיטה שעורה גפן תאנה ורימון
ארץ מלאה בזיתי שמן ותמרים הנוטפים דבש
ארץ אשר מהרריה תוציאו ברזל ונחושת ממש

ואכלתם ושבעתם  וברכתם את ה' אלוקיכם מהטובה
ומכאן למדים אנו שברכת המזון היא מהתורה
אכילת לחם יותר מכזית חייבת בברכת המזון
והמברך מהסידור ולא בעל פה משביע רצון

היזהרו כאשר תראו שיש לכם עשרות והכל
ורם לבבכם ושכחתם את האלוקים הכל יכול
ותאמרו כחנו ועוצם ידינו עשה החייל הזה
עלולים אתם לקבל עונש שיהיה ממש קשה

שמע ישראל אתה עומד לעבור את הירדן
ותתייצב נגד עמים חזקים וה' יהיה למגן
האלוקים יבערם ישמידם ויורישם לך את ארצם
ואל תאמר שאתה החזק הגיבור ובחוכמתך השמדתם

ישראל הוא עם קשה עורף ועקשן
זכור שעשית עגל ועוד חטאים והיית מרדן
ה' רצה להשמידכם ואני עליתי לשמים להתפלל
ארבעים יום ולילה הייתי ללא אוכל כגבריאל

קיבלתי להעביר לכם לוחות הברית לוחות אבנים
וכאשר ירדתי ראיתי שאינכם אותם שווים
ואראה כי עשיתם עגל מסיכה סרתם מהדרך
ואתפוס בשני הלוחות ואשליכם כחפץ ללא ערך

האלוקים רצה להשמידכם ולעשות ממני עם חדש
ואתפלל לפניו ואומר שיגידו כי האלוקים חלש
לקחתי את העגל ואשרוף אותו באש
התפללתי לה' ואומר ה' סלח נא אל תתייאש

ובתעברה ובמסה ובקברות התאווה הייתם מכעיסים האלוקים
בכל פעם דבריו הייתם עוברים ולא מאמינים
ואני, אומר משה, עליתי בכל פעם לשמים
התפללתי ארבעים יום ולא אכלתי ושתתי מים

הייתי משכנע את ה' האלוקים האוהב אתכם
כי ישראל הם עמו ונחלתו ושיזכור אבותיכם
ושלא יקרה  חילול ה' בין כל האומות
מבלי יכולת להביאם לארץ השמידם במדבר בחולות

פעם שנית ה' ציווה למשה לפסול לוחות
ויבנה להם ארון מעצי שיטים שאותם יקלוט
ישראל עשו מספר מסעות ובינתיים הארון מת
שבט לוי מונה לברך ואת הארון לשאת

ועתה שואל משה מה ה' שואל מעמך
ליראה אותו ללכת בדרכיו ושמהצוות לא תברח
לאהוב את ה' ולעובדו בכל לבבך ונפשך
לעשות משפט לגר יתום ואלמנה ואהבת לרעך

את ה' אלוקיך תירא אותו תעבוד ותדבק
הוא אלוקיך שעשה נפלאות והוציאך ממצרים-מחנק
זכור את הנסים והנפלאות שעשה במצרים ובפרעה
הכה בהם ביד  חזקה והטביע אותו ורכבו

וגם את הנסים שנעשו לישראל במדבר זכרו
ואיך שדתן ואבירם וכל משפחותיהם באדמה נבלעו
שמרו את כל המצוות למען תתחזקו ותתגברו
ימיכם ירבו ויאריכו ולארץ ירושה ייכנסו

ארץ ישראל היא מיוחדת ארץ הרים ובקעות
למטר השמים תשתה מים ולא תלויה בהשקיות
תשמעו לקול ה' ותעבדו בכל לבבכם ונפשכם
ואכלתם ושבעתם ויהיה עשב בשדה לבהמתכם

 הישמר לך פן תתפתה ותעבוד לאלוקים אחרים
ייעצר המטר מהשמים והאדמה לא תתן ליבולים
וישראל יאבד מארצו וילך לגלות מישראל הטובה
שימו אל לבבכם ולנפשכם את דברי האזהרה

דברים אלו ייכתבו בתפילין לאות על ידכם
ויהיו לטוטפות בין עינכם ובמזוזות שבבתכם
למדו את בנכם לדבר בתורה בבוקר ובערב
למן ירבו ימכם ובניכם ולא תפגעו בחרב

כי אם שמור תשמרון את כל המצווה
והוריש ה' לכם את הגויים ללא בעיה
וכל מקום שתדרוך כף רגליכם לכם יהיה
מהמדבר נהר פרת הים האחרון והלבנון היפה

לא יתייצב איש בפני ישראל עם התורה
האומות יסוגו מכם וה' ישמידם בפחד וביראה
ה' ייתן לישראל הארץ בכל מקום אשר ידרכו
ומסתיימת פרשת עקב במסירת ההוראות שישראל ישמרו

אין תגובות:

פרסום תגובה