יום שני, 8 בנובמבר 2010

פרשת ויצא

ויצא יעקב מבאר שבע ולחרן הלך
הוא עזב את אביו ואת אימו ומעשו ברח
על פי פקודת אביו ואמו הזקנים
שציוו עליו לא לקחת אישה מהכנענים

יציאתו מהארץ הייתה מרשימה
כי יציאת צדיק מהעיר מרעישה
הצדיק מנהיג ומשפיע על האזרחים
ועזיבתו ויציאתו כולם עצובים

ליעקב קפצה הדרך והגיע במהרה
למקום של קדושה שנקרא הר המוריה
שם הוא הלך ללון כי השמן לו שקעה
ותיקן והתפלל ערבית לפני השינה

יעקב הכין לו בעזרת האבנים הגנה
הם נהפכו לאבן אחת לשם מגננה
ויחלום יעקב חלום שבמרכזו סולם
ובו מלאכים עולים ויורדים מפה ומשם

עלו המלאכים שליוו אותו בצאתו
וירדו מלאכי חוץ שילווהו בלכתו
יעקב נדהם ונרעש מהחלום הקדוש
והצטער כי ישן פה והיה מאד בוש

במהרה הקים מצבה מאבני המקום
וידר נדר להקב"ה שבמרום
שה' ייתן לו בגד ללבוש ולחם לאכול
הוא ייתן מעשר לכל לחסר מכל

יעקב הגיע לארץ קדם מהר
שם חנו עדרי צאן ליד הבאר
את הבאר כיסתה אבן ענקית וכבדה
שלהורידה מהבאר צריכים קבוצה גדולה

יעקב שאל את הרועים המחכים
האם את משפחת לבן בן בתואל מכירים
והשלום להם ומרגישים טוב הוא ומשפחתו
שלום לו ענו והנה מגיעה רחל ביתו

ויעקב כאשר ראה את קרובתו רחל
מיהר וכמו פקק מבקבוק האבן גלגל
השקה בהתלהבות את צאן לבן
ונישק את רחל במצחה הקטן

יעקב הצטער ואף בכה מאד
שלא בא לרחל עם עושר ובכבוד
וסיפר לה בהתרגשות כי בנו של עשו
במקום להורגו את רכושו גנב

רחל מיהרה ורצה אל אביה לבן
ובישרה כי הגיע בן רבקה הקטן
לבן שמע רץ לקראתו לקבל מתנות
ונדהם שראה שיעקב בא בידיים ריקות

בא והתארח בבתי אמר לבן ליעקב
בן משפחתי אתה ואני מקווה לטוב
וללבן שתי בנות קטנות רחל ולאה
הראשונה יפהפיה ולשנייה עיניים כחמאה

כנאמר ברחוב ללבן שתי בנות
ושני בנים לרבקה האחות
הגדולה לאה ותתחתן לגדול הוא עשו
והקטנה רחל תינתן ליעקב שאותה אהב

לאה הגדולה התפללה ובכתה רבות
ולכן עיניה היפות נהיו רכות
יעקב אהב את רחל ואיתה רצה להתחתן
וביקש מלבן שיסכים להצעתו ויאמר כן

יעקב הציע כי יעבוד עבורה שבע שנים
יינשא לרחל יקים בית ויוליד ילדים
ואמנם עברו שבע שנות עבודה
ויעקב ביקש מלבן שתנתן לו רחל לאישה

לבן ערך ביום החתונה מסיבה
ולמחרת בבוקר רואה יעקב שאשתו היא לאה
ולמרות שיעקב נתן לרחל הרבה סימנים
העבירה אותם ללאה שלא תהיה בבושת פנים

לבן הרמאי החליף את הבנות
ונתן ליעקב את לאה עם עיניה ה רכות
בהסבירו ליעקב ההמום והנדהם
שבתחילה הגדולה נישאת וזה דרך העולם

יעקב קיבל התירוץ אך רצה את רחל
והסכים לעבוד עוד שבע שנים ולא להתעצל
וכך מצא יעקב את עצמו נשוי
לשתי אחיות בצירוף שפחות שניתנו ללווי

לאה שלא הייתה כל כך אהובה
החלה ללדת והביאה ליעקב שישיה
את ראובן שמעון לוי ויהודה
את יששכר זבולון ובת בשם דינה

רחל האהובה ליעקב הייתה עקרה
וזעקה הבה לי בנים ולא אני מתה
והחליטה כי יעקב יינשא לשפחתה בלהה
והיא ילדה את דן ונפתלי שהיה כאיילה

גם לאה הציעה ליעקב את שפחתה לאישה
שזו זלפה ואת גד ואשר ילדה
ובחשבון כללי היו ליעקב עשרה צאצאים
ולרחל האהובה הבית ריק אין ילדים

ה' ריחם על רחל והיא ילדה בן מוכשר
זה יוסף שעליו נשמע יוותר מאוחר
כאשר ראה יעקב שהוא משופע בבנים
הודיע ללבן אני חוזר להורי הזקנים

לבן רצה שיעקב יישאר והציע שכר
יעקב הציע ששכרו יהיה כבשים בעור מנומר
לבן קפץ משמחה וביקש הלוואי יעקב יסכים
ואסף לשטחו את כל שאר הכבשים

יעקב לקח מקלות ופיצל אותן ברווחים
הניחם בשקתות המים שם הכבשים נאספים
וכך בטיפול מסור במשך שש שנים
היו בעדרו של יעקב אלפי כבשים מנומרים

רכושו של יעקב גדל והיה רב
בניו של לבן אמרו כי יעקב גנב
את רכושו של אביהם הוא לקח
ואת כל הטובות שלבן נתן לו שכח

יעקב ראה שפני לבן כועסים וזועמים
החליט לעזוב עם משפחתו ונכסיו המרובים
הקב"ה הופיע בחלום ואמר לך אל תירא
יעקב סיפר לרחל וללאה וענו נעזוב אבינו הרשע

היציאה מחרן הייתה ממש בריחה
יעקב ומשפחתו עזבו בשקט ובגניבה
בהזדמנות זו גנבה רחל את התרפים
אשר לאביה לבן הם היו האלוקים

לבן בשומעו כי יעקב ממנו ברח
ובמיוחד שאת התרפים אלוהיו עימו לקח
החליט לרדוף אחרי יעקב ומשפחתו
להורגו ולקחת ממנו את כל רכושו

הקב"ה נגלה ללבן בשנתו בחלום
הזהירו פן ייגע ביעקב כי בו יהלום
אל תדבר עימו מטוב ועד רע
הזהיר אלוקים את לבן הארמי הרשע

לבן השיג את יעקב וזעק כמו אשמאי
ברחת לא נפרדת אבל למה גנבת אלוקי
ויעקב אשר לא ידע כי רחל גנבתם
נשבע ללבן שהלוקח התרפים לא יהיה קיים

לבן חיפש אצל יעקב באוהליו ובכליו
ולא מצא את התרפים ולא את הגנב
יעקב נתן מוסר ללבן באבי אביו
ולבן נהפך מאויב רע לידיד חביב

הם כרתו ברית ביניהם לעולם
שאף אחד לא ייפגע בשני ובזרעם
הקימו גל אבנים לסימן ולאות
שיהיה בניהם רק שלום ולא מלחמות

לבן קרא לגל ייגר- שהדותא שזה גל-עד
ויעקב קרא גל-עד שיעמוד ביניהם לעולם ועד
לבן ויעקב נפרדו למחרת בשלום
כל אחד לקח את משפחתו ועזב את המקום
לבן ויעקב פנו וכל אחד היה מרוצה
וכאן אנו מסיימים בשמחה פרשת ויצא

תגובה 1: