יום שלישי, 12 בינואר 2010

פרשת וארא

וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו
בפרשת וארא, ה' אומר אל משה שנגלה לאבותיו
לאברהם, יצחק ויעקב נראה האלוקים
והקים עמהם ברית לתת להם נחלת גויים

ושמעתי, אומר ה', את נאקת בני ישראל

הם עומדים להיוושע ואני אהיה הגואל
והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, אבצע ארבע גאולות
ואביא אותם לארץ כנען ויהיה להם סוף לצרות
ה' ייקחם לעם ויהיה להם לאלוקים
ויוציא אותם מעבדות הפרך ומסבלות המצרים
והארץ שהבטחתי לאבות אתן לישראל מורשה
ולא שמעו למשה מקוצר רוח ועבודה קשה.

ה' אומר למשה אמור לפרעה שלח את עמי
אומר משה ערל שפתיים וכבד פה אנוכי
הרי עם ישראל לא שמעו לקולי
ואיך ישמעני פרעה מלך מצרים האכזרי

התורה מביאה ייחוסם של משה ואהרון
ומתחילה לפרט מבני ראובן הבכור ושמעון
והנה שמות בני לוי: גרשון קהת ומררי
כדי ליחס את משה ואהרון לשבט לוי
ולומדים שעמרם התחתן עם יוכבד בת דודתו
ואהרון לקח את אחות נחשון, אלישבע, לרעייתו.
ארבעה בנים לאהרון - נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר
ופינחס שנולד מבתו של יתרו שנישאה לאלעזר.

משה שוב מודיע לה' שהוא ערל שפתיים
והוא לא יכול לדבר עם מלך מצרים
והקב"ה אומר- דבריי יועברו אליך בנבואה
ואהרון יעביר זאת לפרעה במצרית רהוטה

ה' יקשיח את לב פרעה בכוונה
שהוא ושאר העמים יכירו באלוקים הנורא
ועם ישראל יצא ממצרים במשפטים גדולים
עד שידעו ויכירו שה' הוא האלוקים

משה בן 80 ואהרון בן 83
כשבאו לפרעה את עם ישראל לדרוש
הם שלחו לפני פרעה מטה שנהפך לתנין
וחרטומי מצרים עשו זאת בקלות חדה כסכין

אמנם מטה משה בלע מטותיהם
זה לא הרשים אותם והם הקשו ליבותיהם
ויאמר ה' אל משה נתחיל בעשר מכות
מדם, צפרדע ועד חושך ובכורות

ואהרון הכה על מי היאור שנהפכו לדמים
משה לא פגע במים במכות דם וצפרדעים
וגם מן העפר אהרון הביא את מכת הכינים
כי צריך להכיר טובה לכל הברואים
וזאת כי משה ניצל ממימי היאור
גם כשהרג מצרי כיסה הוא בעפר ובור
לכן משה לא פוגע ביאור ובעפר
כי הוא מכיר להם טובה על העבר
והמים נעלמו מהיאור ומהאגמים ומכל מקום
לא היו מים לשתות והדגים מתו פתאום
המכה הזו הייתה במשך שבעה ימים
ואחר כך הגיעה מכה קשה יותר, הצפרדעים

הצפרדעים השתוללו בכל בית ובכל הכלים
היו במיטות באוכל בקיבה ובתוך תנורים חמים

פרעה קרא למשה ובקש: הסר ממני הנגע
אמר משה, בסדר אמור לי את היום והרגע
משה ואהרון ביקשו מה' להסיר הצפרדעים
הם התפגרו ונשארו ערמות בחצרות ובבתים.
זה כדי שפרעה ירגיש וארצו תסריח
כי צריך לקיים דברים ולא רק להבטיח.

ויקח אהרון מעפר והארץ והעיף לשמים,
ותהי הכינים בכל אגם ובכל מצרים,
ומכה זו לא הצליחו לבצע החרטומים,
ויאמרו לפרעה, מכה זו אצבע אלוקים.

וה' הקשה את לב פרעה ויתן לו מכאוב
וישלח לו את המכה הרביעית, מכת ערוב
אלו חיות רעות שהסתובבו בכל מקום
נחשים ועקרבים מכים ונושכים בלילה וביום
ויזעק פרעה למשה ואהרון "הצילו"
קחו את עמכם ולמצרים אל תכאיבו
אמר משה נלך שלושה ימים ונזבח לאלוקים
ונסיר ממך את הערוב ואל תספר שקרים.
משה מתפלל לה' להסיר את הערוב
ופרעה שוב מקשה ליבו וזה לא טוב.
ומגיעה מכת הדבר שזה מחלה לבהמות
מקנה מצרים מתו ואצל ישראל הם נשארו לחיות.

ופרעה ממשיך להכביד את ליבו "העדין"
ואחרי מכה זו באה מכת פצעי שחין
המצרים והבהמות נפגעו בשחין אבעבועות
שפגע בכל הגוף ובעיניים ולא יכלו לראות.

גם הפעם פרעה לא השתכנע שהוא בצרות
ולא נכנע למרות שחטף כבר שש מכות
ומשה הבטיח לו מכה אדירה משמים
שירד עליו ברד שיעורבב עם אש ומים.
 

גושי הברד יהיו גדולים וחזקים
והם יהרגו כל מי שלא יברח לבתים
והכה הברד כל עץ, שיח וצומח
ורק בארץ גושן הכול פורח.

וישלח פרעה למשה ואהרון ויאמר חטאתי לאלוקים,
הפעם ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים.
ויאמר משה, אצא ממצרים ואבטל את הצרה
כי במצרים אין להתפלל, יש בה טומאה ועבודה זרה.

ויצא משה מעם פרעה להתפלל לאלוקים
ופרעה שוב שיקר, כפי שעשה מספר פעמים,
אבל לא הצליח להימלט מהמכות ומהפגע
וכאן מסתימת לה פרשת וארא.

אין תגובות:

פרסום תגובה