יום שישי, 5 בפברואר 2010

הר סיני

נוצרתי ביום השלישי, פעמיים כי טוב
יחד עם היבשות ועם עצים וצמחים לרוב
אני הר נמוך, בישן ושפל
תמיד ידעתי שאני קטן ותמיד חייתי בצל


ואז ביום הולדתי ה 2500
עברה שמועה כי מהשמים יירדו לוחות
והלוחות ינתנו על אחד ההרים במדבר
לא ידענו ולא שיערנו במי המדובר


כמובן כל ההרים הרמים וגבוהים
ששיאם בשמים, התכוננו והציעו את עצמם בציקצוקי שפתים
כל הר בעל חזות מרשימה וגבוהה
אמר כי עליו צריכים לתת את התורה


ואני הנמוך בגובה, המושפל והדל
שתקתי כי אין לי מה להציע וחבל
לא מגיע לשיאים גבוהים ורמים
ובקושי חיים עלי כמה גדיים וכמה עצים


אך הקב"ה הרואה ללב ולא לחוץ
בחר בי - הנמוך, הדל, העלוב והגוץ
שעלי ניתן התורה ולוחות הברית
ואת כל שאר ההרים הגאים סילק והשבית


וה' אמר למשה הגבל את הר סיני
שעם ישראל יתרכזו מסביבי ולא יתקרבו אלי
שישים גבול בין כל העם למקום שתרד התורה
זה אני הקטן, נתכבדתי בכבוד גדול ונורא


זה קורה ביום ו' בסיון, שהוא החודש השלישי
קולות רעמים, ברקים ושופר יצאו מראשי
כולי מזדעזע, רועד ונמלא בעשן
וקול הקב"ה קורא - אנוכי ה' נמצא כאן


ועוד לפני שאני מבין מה מתרחש עלי
נאמרו עשר הדברות לישראל מאל שדי
משה רבנו עומד ואת השברות קורא
ועם ישראל צועק בפחד, מה שה' אומר, נעשה


הם בורחים ממני ומפחדים מהבורא
ואחריהם רודף קולו של מנהיגם משה
וכך נאמרו עשרת הדברות מעלי
ובושת עמדו כל ההרים הגאים, חבריי


בחודש תמוז לאחר ארבעים ימים ולילות
עמד על ראשי משה עם שתי לוחות
ובהם כתובים עשרת הדברים באש שחורה
מאנוכי אלוקים ועד לא תחמוד אשה וסחורה
הקב"ה הראה כי הוא אוהב את השפל
את הענווה והיושר, שהוא מסמל
משה נבחר מנהיג, שהיה עניו מכל האנשים
והר סיני נבחר שהיה שפל מכל ההרים

אין תגובות:

פרסום תגובה