יום חמישי, 11 בפברואר 2010

פרשת שקלים

בשבת שלפני חודש אדר אנו קוראים
מלבד פרשת השבוע גם פרשת שקלים
בזמן שהמקדש היה קיים בראש חודש אדר
היו מכריזים על שקלים בכל אתר ואתר

וזאת לאסוף כספים ולקנות קורבנות ציבור
כדי שיהיו תמיד קורבנות תמידים כשיעור
כל אחד נתן מחצית השקל בחודש אדר
לא פחות ולא יותר זה העיקרון שנשאר

פרשת שקלים נאמרה בפרשת כי תשא
אמר ה' למשה שתרצה לעשות ספירה
קח מכל אחד מחצית השקל וכך תספור
והכסף יהיה לקנות קורבנות ציבור- זכור ושמור

ממון זה נקרא גם כסף כיפורים
אשר יכפר על ישראל מכל החטאים
ומאחר והשנה החדשה מתחילה מניסן, ראש החודשים
לכן צריך לאסוף מראש חודש אדר כל השקלים

הקב"ה הראה למשה מטבע מאש שהוא המחצית
וציווהו שהעשיר לא ירבה והדל לא ימעיט
כיום אין מקדש ואין קורבנות
ואנו קוראים פרשת שקלים לזכירת המאורעות

מוציאים שני ספרי תורה לקריאה
בראשון קוראים את פרשת השבוע ומעלים שבעה
בשני קוראים למפטיר את פרשת שקלים
וההפטרה נאמרה בקשר לגבית כספים מספר מלכים

אין תגובות:

פרסום תגובה