יום שלישי, 16 במרץ 2010

פרשת ויקרא

הספר השלישי, ויקרא, הוא ספר הקורבנות
נקרא תורת הכהנים, אלו עבדי ה' לדורות
בו מתוארים כל סוגי הקורבנות ועבודתם

וכן מדוע ועבור מה נחוץ כל קורבן וקורבן

ויקרא אל משה וידבר ה' אליו במראה
האות א' בויקרא קטנה
מסמלת ענוותנות משה, המוריד את ערכו לפני העם
כי משה היה הענו מכל האדם

ה' אומר, אדם הרוצה להקריב קורבן עולה
לוקח מן הבקר והצאן זכר תמים כתודה
צריך לסמוך את הידיים על ראש הקורבן
שורפים את כולו ועולה לה' מוכן ומזומן

גם עוף אפשר להביא כקורבן עולה
אלו שני בני תורים או בני יונה
את הראש מולקים בציפורן הגדולה אצל הכהן
בשחיטה זו לעופות כשרה גם כן

גם הביאו מנחה העשויה מסולת שמן ולבונה
והכהן שם על המזבח מלוא קומצה
ויתרה מהמנחה שהביאו הבעלים
ניתנת לאהרון ולבניו למאכל כקודשים

יישנם כמה סוגי מנחות שהיו מביאים
מנחת מאפה תנור, על מחבת ומרחשת לכוהנים
וכל מנחה היתה ללא חמץ ולה' הקריבו
כי כל שאור וכל דבש לא יקטירו

קורבן  נוסף לה' היה זבח שלמים
שהקריבו מן הבקר זכר ונקבה תמימים
את כל החלקים הפנימיים של הבהמה שרפו
ואת החזה והשוק הכוהנים קיבלו

ושאר הבשר אכלו הבעלים לילה ושני ימים
וגם זה היה נקרא כקורבן תודה לאלוקים
שלמים היו מביאים לקראת העלייה לרגל לירושלים
שנקראו שלמי חגיגה, שהביאו יהודים נקיי כפיים

קורבן חטאת מביא אדם שחטא בשגגה
או כהן משיח שחטא ופסק שלא כהלכה
וכן אם כל עדת ישראל חטאו ללא כוונה
או נשיא שחטא ועבר על המצוות בשגגה

הם מביאים קורבן חטאת שעליו סומכים ידיים
ומזים מדם הפר או הקורבן על הכפורת שבעתיים
את הדם שופכים על ארבע קרנות המזבח
והשארית שופכים ליסוד המזבח, הזורם מחוץ לשטח

יש קורבן מיוחד לעניין ספקות של חטא
כמו טומאה בספק, שנגע בנבלה או במת
ונעלמה ממנו התשובה אם הוא טמא או טהור
מביא קורבן אשם, נקבה מהצאן וה' ישמור

ואם אין בידו להביא קורבן שה מהבקר
מביא שתי תורים או בני יונה כנאמר
אחד מהעופות לחטאת והשני לעולה לאדם כפרה
והכהן מולק ראשם של העופות לחטאת ולעולה

עני, שאין ידו משגת להביא עופות להקרבה
קורבנו עשירית האיפה סולת ללא שמן ולבונה
מביאה לכהן ומלוא הקומץ שם על המזבח
וכיפר עליו חטאתו ונסלח לו והולך שמח

אדם כי חטא וגזל מרעהו רכוש
או נשבע לשקר ורוצה לחזור בתשובה כדרוש
יחזיר את הגזלה והעושק אשר גזל מהאדם
ישלם חמישית תוספת לקרן ויקריב קורבן אשם

איל תמים יביא מהצאן לקורבן
וכיפר עליו הכהן ונסלח לו באותו הזמן
חטאת, עולה, שלמים , מנחה ואשם לכפרת עוונות
ובזאת מסתיימת פרשת ויקרא פרשת הקורבנות

אין תגובות:

פרסום תגובה