יום חמישי, 11 במרץ 2010

פרשת החודש

פרשת החודש נקראת בשבת שלפני חודש ניסן
היא באה כמפטיר לפרשת השבוע כמובן
החודש הזה ראש חודשים, ראשון לחודשי השנה
בעשירי לחודש זה ישראל יכינו שה להקרבה

שה תמים זכר בן שנה לוקחים להקרבה
ובארבעה עשר לחודש שוחטים כקורבן פסח לאכילה
ולוקחים מן הדם ומורחים בבית על המזוזות
ובערב אוכלים הבשר צלוי עם מרור בחבורות

האכילה היא ארעית כי צריך לצאת ממצרים
חגורים בתרמילים, מקל בידם ונעולים נעלים
קורבן הפסח יאכלו במהירות ובחיפזון עם המרור
ובינתיים ה' עובר במצרים ומכה כל בכור

הדם אשר שמו על המזוזות והמשקוף
ניתן כעדות שבבית זה לא הורגים הבכורות
והיום הזה פסח מצרים יהיה זיכרון לדורות
ונקרא פסח, בו יאכלו שבעה ימים מצות

היום הראשון והיום השביעי יהיו ימים מקודשים
כל מלאכה לא תיעשה בהם, כולם מושבתים
לבשל אוכל נפש מותר לעשות בחג
הכל לפי הדינים וההלכות שמשה לימד ודאג

ושאר ימי החג נקראים חול המועד
מתנהגים בהם כחול ועובדים רק בדבר האבד
ובכל שבעת הימים שאור בל יראה וימצא
כל חמץ יושמד ויבוער והחוטא לא יחיה

לסיום, פרשת החודש לכבוד חודש ניסן
מדברת על הפסח, מצות והקורבן
מכינה אותנו להתכונן לחג המצות
אשר יגיע בשמחה ובכשרות תוך שני שבועות

אין תגובות:

פרסום תגובה