יום שלישי, 6 באפריל 2010

פרקי אבות - פרק א'

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
כי כולם צדיקים ולעולם ירשו ארץ ירושה
משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע משרתו
יהושע לזקנים והזקנים לנביאים מדור לדור שיבוא

התורה נמסרה עד שהגיעה לאנשי כנסת הגדולה
ותורה זו מסיני תורה שבעל פה נקראה
תהיו נוחים במשפט אמרו אנשי כנסת הגדולה
למדו להרבה תלמידים ועשו מגבלות למצוות התורה

שמעון הצדיק אומר: בשלושה דברים עומד העולם
על התורה, העבודה ועל גמילות חסדים לכולם
אנטיגונוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק והיקר
שנהיה כעבדים המשמשים את הרב ללא שכר

יוסי איש צרדה אומר: שביתנו ועד לחכמים
ונהיה צמודים אליהם ושותים בצמא את הדברים
ויוסי בן יוחנן מציע: שביתנו יפתח לרווחה
ועניים ואורחים יאכלו וישתו להחיות נפשם הרעבה.

לא להרבות שיחה עם האישה והכוונה לאשתו
וקל וחומר לא לפטפט עם אשת חברו
כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה
מבטל לימוד תורה ויורש גיהנום ותהום רבה

ר' יהושע אומר: עשה לך רב ללימוד
קנה חבר ודון כל אדם לכף זכות
נתן הארבלי אומר: התרחק משכן רע
אל תתיאש מהפורענות ולא תתחבר לרשע.

יהודה בן טבאי אומר: המתדיינים יהיו כרשעים
וכשנפטרים אחרי הדיון יהיו בעיניך כזכאים
שמעון בן שטח אומר תחקור טוב העדים
ולא תשים בפיהם דברים שעלולים להיות כשקרים

שמעיה אומר: אהב את המלאכה ושנא את הרבנות
אבטליון מזהיר חכמים שמדבריהם לא ילכו לגלות
ושם המים כלומר התורה, לא תהיה בכלל
תלמידיהם ימותו ונמצא שם שמים מחולל

הלל אומר תהיה מתלמידי אהרון האוהב שלום
רודף שלום אוהב את הבריות ומקרבם למקום
ועוד אומר הלל המשתמש בכבוד התורה
נעלם וחולף מן העולם עקב דרכו העקומה

אין אני לי מי לי הלל אומר
ואם אני רק לעצמי אני רק מקלקל
ותמיד צריך לעשות הכל במהירות ובזריזות,
כי מי יודע אם תבוא עוד הזדמנות


שמאי אומר: לעשות התורה קבועה בכל הימים
לומר מעט, לעשות הרבה ולהסביר לכולם פנים
האדם המקבל כל אדם בסבר פנים יפות
גומל חסד וזוכה לשנים טובות ומאושרות

רבן גמליאל אומר: עשה לך רב לעזרתך
וכך תיפתר מכל שאלות וספקות במחשבתך
ומעשר תעשר בדיוק עשירית ולא בערך
נאמר "עשר" שתתעשר ובעושרך זה הדרך

שמעון בן רבן גמליאל: גדל בין חכמים
ולהחליט שהטוב ביותר לגוף זה חיסכון במילים
ולא הלימוד וההישגים עיקר אלא המעשים
והרוצה להימנע מחטא יחסוך בריבוי דיבורים

רבן שמעון בן גמליאל אומר שהעולם קיים
על האמת, הדין והשלום שניתנו לכולם
לפי הפסוק: "האמת ומשפט ושלום שפטו בשעריכם"
ואם תקיימו את שלושתם העולם יתקיים בגללכם

רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה האלוקים
לזכות את ישראל בזכויות ומעשים טובים
לפיכך הרבה להם תורה חוקים ומצוות להכביר
שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

אין תגובות:

פרסום תגובה