יום חמישי, 15 באפריל 2010

פרקי אבות - פרק ב'

רבי אומר: הדרך הישרה שהכל משבחים אותך
הזהר במצוות קלה כבחמורה שאיך יודע שכרה
עשה חשבון מה תרוויח מעשית מצווה
ומה תפסיד מעשית עבירה מתוך תאווה


אם תעמיק בשלושת הדברים לא תעשה עבירות
דע שיש ה' הרואה, שומע ויודע מחשבות
כל המעשים הטובים והרעים בספר נכתבים
והם יקבעו חייך בעולם הזה ובעולמות העליונים


רבן גמליאל אומר: יפה תלמוד ודרך ארץ
שהעבודה על שניהם לא נותנת לפרוץ פרץ
כי תורה שאין עימה מלאכה מביאה לעוון
וכל בטלה מהתורה ומהעבודה גורמת לאסון


כל שליחי הציבור שיהיו עובדים לשם שמיים
זכותם ואבותיהם יעניקו להם ברכה בעמל כפיים
והקדוש ברוך הוא ישלם שכרם הרבה מאוד
ויוסיף להם נחת אושר והצלחה עוד ועוד


תנהגו בזהירות ובחשדנות עם השלטונות והמלכות
שהיום צריכים אתכם ומחר יתנו לכם למות
עשה רצון האלוקים כאילו זה רצונך
וה' יעשה רצונך ויבטל רצון אחרים לטובתך


הלל אומר אל תפרוש מהציבור, תשתתף עימו
אל תתגאה בהצלחותיך, עלול האדם לאבד עולמו
אל תדון חברך לחובה עד שתרגיש כמותו
ואל תאמר דבר שלא ראוי, בסוף ישמעו אותו


אל תאמר כשאפנה העשה הכל בזריזות
שמא הזמן יעבור ותאבד את ההזדמנות
אדם שלא לומד אינו יודע לפחד מהחטא
ועם הארץ אינו יודע על מה להתחרט


המתבייש לשאול לא יכול להיות תלמיד חכם
הקפדן והרגזן לא יהיו מורים טובים לעולם
לא המרבה בסחורה חכם ובו תורה
וכשאין איש תפוס פקוד ועשה את המלאכה


הלל ראה גולגולת צפה על המים
ואמר, כנראה נהרגת כי חטאת כפליים
וסופם של אלה שרצחו אותך הם יפגעו
יש בעל הבית בעולם למען יראו וישמעו


הלל אומר: מרבה בשר גופו מרבה בתולעים
מרבה נכסים מרבה דאגה ונשים מביאות כשפים
שפחות מרבות זנות, מרבה עבדים רבה גזלנים
ולכן עלינו להימנע מכל הצרות האלה והפגעים


ולהיפך, מרבה תורה מרבה חיים וחכמה
מרבה צדקה ועצה מרבה שלום ותבונה
הקונה שם טוב זה רק טוב לעצמו
קנה דברי תורה קנה עולם הבא עבורו


רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי
שני התנאים אשר נתנו דוגמא לכל חי
למדת תורה הרבה והגית בה לשמה
אל תחזיק מעצמך הרי לכך נודה הנשמה


חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי
כל אחד הם מיוחד לקרוב לאל שדי
אליעזר בן הורקנוס לומד ואינו שוכח כלום
יהושע בן חנניה שאימו מאושרת שהוא עצום


יוסף הכהן חסיד, השומר מצוות מעל המקובל
שמעון בן נתנאל ירא חטא ביחידות ובקהל
ר' אלעזר בן ערך שתורתו כמעיין המתגבר
והמחלוקת מי מעל כולם אלעזר או אליעזר


כשנשאלו איזו דרך ידבק בה האדם
אמרו: עין טובה, חבר טוב מכולם
שכן טוב, הרואה את הנולד וטוב הלבב
אלעזר בן ערך צדק בלב טוב שבדבריו


וכשנשאלו איזו דרך רעה שירחק האדם ממנה
אמרו: עין רעה, חבר רע ממש פגע.
הלווה ואינו משלם כאילו לווה מהשמים
ר' אלעזר אמר לב רע גרוע כפליים


גם כאן אמר ר' יוחנן בן זכאי
דברי אלעזר בן ערך כדברי אלוקים חי
ר' אליעזר אומר: יהי כבוד חברך כמוך
אל תהיה נח לכעוס וכל כך יכבדוך


צריך לחזור בתשובה יום לפני המיתה
ולכן חזרה בתשובה כל יום זו השיטה
והוי לומד ושונה באור תורתם של חכמים
ואל תפגע בהם שנשיכתם כנחשים ועקרבים


ר' יהושע אומר: עין ויצר הרע ושנאה
מוציאים אדם מן העולם הזה ומהעולם הבא
ר' יוסי אומר: יהי ממון חברך כשלך
והתקן עצמך ללמוד תורה שהיא ירושה לך


כל מעשיך שיהיו תמיד לשם שמים
כך תקבל שכר בשני העולמות כפליים
ר' שמעון אומר: הוי זהיר בקריאת שמע
ואת התפילה תעשה תחנונים ורחמים לאל הנורא


ה' הוא ערך אפיים חנון ורחום וסולח
נבקש ממנו שיסלח וימחל לצדיק ולפוחח
אל תהיה רשע בפני עצמך כולנו צדיקים
נלמד תורה חכמה ודעת ונדע להשיב לאפיקורסים


שויתי ה' לנגדי תמיד ואותו נרומם
הוא אדוננו מלכנו ואבינו ושכר לנו נותן
אין עמל מלבד לימוד תורה וקיום המצוות
ועל כך הבטיח ה' שישבו ישבו בטוחות


ר' טרפון אומר: היום קצר והמלאכה מרובה
החיים קצרים ויש תרי"ג מצוות והרבה תורה
הפועלים- עם ישראל עצלים והשכר הרבה
והאלוקים שנתן לנו תורה לא מרפה


נאמר לא עלינו המלאכה לגמור- לימוד תורה
אבל אנו לא חופשיים להתבטל ולא ללומדה
ואם למדנו תורה הרבה נקבל מכך שכר
ונאמן ה' שישלם לנו על כל רגע יקר.אין תגובות:

פרסום תגובה