יום חמישי, 15 באפריל 2010

פרשת תזריע

וידבר ה' אל משה אשה כי תזריע וילדה זכר
טמאה שבעת ימים וביום השמיני ה' אמר
שימולו את בנה הנולד אפילו ביום השבת
ושלושים ושלושה ימים יהיו ימי טהרה כדת


למקדש לא תבוא ובתרומה ובקדשים לא תיגע
עד אשר תהיה טהרה בסיום השלושים ושלושה
ואם נקבה תלד תהיה טמאה שבועיים ימים
ושישים ושש ימים תשב בטהרה ותתפלל לאלוקים


לאחר סיום ימי הטרה לבן או לבת
תביא כבש לעולה יונה או תור לחטאת
ואילו יובאו לאוהל מועד לכהן לכפרה כקורבן
עולה כתודה, וחטאת על דבוריה שלא במקומן


אדם יהיה בבשרו שאת או ספחת נגע צרעת
יובא אל הכהן כדי לקבל חוות דעת
וראה הכהן שזה לבן ועמוק-זו צרעת
הנגע בא למדבר לשון הרע במלוא הדעת


ואם הנגע ללא סמנים האדם נסגר
שבעת ימים יישב וימתין מה מהנגע נשאר
הנגע לא ישתנה משאירו עוד שבעה ימים
ובמידה שהנגע לא יתפשט, נטהר ומכבס הבגדים


והיה והנגע גדל האיש טמא ומצורע
בגדיו נקראים, שערו נפרע וטמא טמא ייקרא
כל ימי צרעתו יישב מחוץ למחנה בדד
כעונש שבלשונו ניסה להפריד באנשים ולהשאירם לבד


גם בבגד יכול להיות נגע צרעת
ואת הנגע סוגרים לשבעת ימים כדי לדעת
האם זה נגע צרעת והבגד הטמא יישרף
או שלאחר ההסגר הנגע נשאר ובמים יישטף


ואם לאחר מכן הנגע נעלם ובבגד איננו
הבגד יעבור שטיפה והוא ילבשנו
זאת תורת נגע הצרעת באדם ובבגדים
ושאר הכללים הטמאים והטהורים בפרשת תזריע מתוארים

אין תגובות:

פרסום תגובה