יום שני, 17 במאי 2010

מגילת רות


מספר סיבות לקריאת מגילת רות בשבועות
בשבועות ו' בסיוון נתנה התורה והלוחות
רות התגיירה וקיבלה לעצמה עול תורה ומצוות
וחסדיה שעשתה לנעמי הן תורה לדורי דורות


בחג שבועות ששחל בשבת דוד נפטר
בן שבעים היה לעולם הבא הוא עבר
דוד היה מזרעה של רות המואבייה
ובגלל מעשיה וחסדיה לכך זכתה


המילה רות בגימטרייה שש ושש מאות
נוסיף עוד שבע מצוות בני נח ויחד תרי"ג מצוות
המצוות קשורות לשבועות חג מתן תורה
לכן רות קשורה לשבועות בעבותות אהבה


המאורע שנעמי ורות קרה בעונת הקציר
שבועות חל בזמן קצירת החיטה בשמחה ובשיר
לכן מקשרים לשבועות קריאת מגילת רות
שזה הזמן לקרוא על צדקה חסד וצניעות


ויהי בימי שפוט השופטים  בארץ שרר רעב
וילך איש מבית לחם אלימלך ושני בניו
ויקח את אשתו נעמי מבית לחם יהודה
והלכו לגור בשדה מואב שבגולה הדוויה


אלימלך היה מנהיג עשיר גדול ומפורסם
ועזב את ארץ ישראל ברעב כי היה קמצן
ולא רצה לפרנס ולתת לעניים לחם ברעב
לכן לקח אשתו ובניו ואת בית לחם עזב


אלימלך מת ונענש על מעשיו הרעים
נשארה נעמי מחלון וכליון שני הבנים
הם נשאו נשים מואביות את רות וערפה
שהיו בנות עגלון מלך מואב שליט הממלכה


לאחר עשר שנים מתו מחלון וכליון
בשמותיהם הם מסמלים מחלה וכליה שזה אסון
נעמי ושתי כלותיה נשארו בודדות גלמודות ועניות
והבינו שמה' קרו כל האסונות והצרות


נעמי החלטה לחזור לישראל ושנסתיים הרעב
ועימה הלכו כלותיה ללוותה ולנחמה מהמצב
ותאמר נעמי לכלותיה לכנה חזורנה לבתכן
ובמיוחד שאין לי בנים שאפשר איתם להתחתן


רות וערפה בכו וסרבו לעזבה למרות בקשתה
ערפה התעקשה סירבה ולבסוף נשקה ונפרדה מחמותה
היא חזרה לארמון עגלון מלך מואבס אביה
התחתנה וילדה בן בשם גלית שדוד הכריע


בקשה נעמי גם מרות להיפרד וממנה תלך
לכי לביתך תתחתני ותלדי ובני עתידיך
רות סירבה ואמרה לא אעזבך הכל עלי
באשר תלכי אלך עמיך עמי ואלוקיך אלוקי


וממשיכה רות למסור נפשה לנעמי ולא לוותר
וכמה שנעמי ביקשה רות התעקשה יותר ויותר
באשר תמותי אמות ושמה אקבר
ורק המוות יפריד בינינו נשבעה והתגיירה


נעמי ויתרה ותלכנה שתיהן ובאו לבית לחם 
וכל העיר דיברה וסערה הזאת נעמי מקדם
ותאמר להן נעמי תקראו לי מרה 
ה' המר לי את חיי ירדתי ברמה


אני עשירה הלכתי עם בעל ושני בנים
וחזרתי עם כלתי בלבד ועם בגדים קרועים
הם התגוררו בבית לחם עם שאר התושבים
התקופה הייתה בתחילת קציר חיטים ושעורים


לנעמי קרוב משפחה גיבור חיל בועז שמו
רות החליטה ללכת לשדותיו וללקוט שיבולים בזכותו
בועז הגיע לשדות בברכו את הפועלים
ה' עמכם אמר והם ענו יברכך אלוקים


וירא בועז את צניעותה של רות כיצד היא מלקטת שיבולים
לפי ההלכה ובזהירות ציוה על נעריו להשגיח עליה ולעזור בלקיטה
לרות אמר יברכך ה' וייתן לך ברכה


לבועז נודע שזו רות שעזרה לחמותה
וביקש שתבוא רק לשדהו ללקוט לקט ושכחה
וכאשר חזרה רות בסוף היום לנעמי חמותה 
התפלאה על שהביאה כמות גדולה מחיטה ושעורה


רות הסבירה כי בועז מבעלי השדה עזר 
ונתן הוראה שלא יפגע בה אף זר
נעמי ברכה את ה' וחסדיו ושלא עזבה
וגילתה לרות שבועז הוא ממש קרוב משפחה


החליטו השנים שרות תלך רק לשדה בועז 
ונעמי הכינה את רות שתעשה מעשה נועז
שתלבש בגדים יפים ותרחץ בשרה ותבואר לשדה
ותגלה היכן ישן בועז ולידו תשכב ותתכסה


ויהי בחצי הלילה ובועז התעורר ואישה לידו
ויאמר מי את ורות סיפרה לו שהיא קרובתו
ולמעשה הוא גואל אשר צריך להקים משפחה
לקיים את זרע אלימלך ולישא אותה לאישה


בועז קיבל הטענה בהבנה והחליט לעשות מעשה 
ולרות אמר שמבלעדו יש עוד גואל המחכה
ולכן שתלך לביתה בסודיות ותחכה בסבלנות
והוא יפעל לטפל בעניין ולברר מצבה במהירות


בועז עלה לשער ששם היה בית הדין 
פגש בגואל פלוני אלמוני והזמינו לסנהדרין
והסביר לו שלאלימלך יש חלקת שדה
והוא כגואל מגיע לו לקנות את זה


כאשר הגואל הסכים את השדה לגאול ולקבל 
אמר בועז שיש עוד דבר מסובך שצריך לטפל
לקחת את רות המואבייה אשת מחלון לאישה 
כי היא שייכת לגאולה זו וזאת החבילה השלימה


כשמוע הגואל שצריך לקחת את רות המואבייה
סירב לרכוש את השדה ולקחת אותה כנדוניה
בועז שלף נעלו והכריז שהוא קונה מנעמי 
את כל אשר שייך לאלימלך למחלון וכליון בלעדי


הגואל סבר שאסור להינשא למואבית
שהמואבים לא נתנו לישראל מים אפילו בכפית
למרות שאברהם הציל את אביהם לוט
 והיו צריכים להחזיר טוב לבני האבות


אבל רק הגברים נענשו על מעשה זה
כי לנשים אסור לצאת ולתת לזרים משקה
כבודה של אישה כבת מלך פנימה 
ונאסרו לבוא בקהל האב ולא האימא


בועז קנה את רות המואבייה אשת מחלון לאישה
להקים שם המתים אלימלך ומחלון להמשך המשפחה
כל היושבים בשער ברכו את בועז
שיהיה ביתו כרחל וכלאה האמהות שהיו מאז


וייקח בועז את רות ותלד בן בריא
ותאמרנה הנשים ברוך ה' שבירך את נעמי
ותיקחהו נעמי ותאמצהו לחיכה והייתה לו לאומנת 
ויקראו לו בשם עובד בן יקיר לתפארת


וזהו עובד אבי ישי אבי דוד המלך
אשר בא מזרעו של יהודה שלו נכרע ברך
ופרץ שנולד מיהודה ילד את חצרון האב
וחצרון הוליד את רם ורם הוליד את עמינדב


ועמינדב ילד את נחשון שקפץ לים ראשון
ובועז נולד משלמון הבן של נחשון
בועז הוליד את עובד שהוליד את ישי
ודוד נולד מישי אבי המשיח שלעולם חי.

אין תגובות:

פרסום תגובה