יום שלישי, 25 במאי 2010

פרשת בהעלותך


ה' דבר למשה שידבר אל אהרון
בהעלותך את הנרות למול פני המנורה יאירו בגאון
הכוונה שהנר האמצעי במנורה יעמוד ישר
שלושה מימין ושלושה משמאל יאירו אליו בהדר

ויעש כן אהרון והעלה אש במנורה
ושלושה להבות מימין משמאל פנו לאמצע הלהבה
המנורה שהיתה בהיכל מחתיכה אחת נעשתה
וה' הראה למשה איך ליצרה ולבנותה

ה' אמר למשה כי צריך לטהר הכהנים
כדי שיוכלו לעבוד במשכן ולשרת האלוקים
הם התגלחו הסתפרו וכבסו בגדיהם
הביאו מנחת סולת בשמן ופרים לקורבנותיהם

לאחר מכן הניף אהרון את הלווים תנופה
וישראל סמכו ידיהם על ראשי הלווים בחיבה
הכהנים הקריבו את הפרים לחטאת ולעולה
והלווים הוקדשו במקום הבכורים לשרת בשמחה ובגילה

עבודת הלווים מגיל עשרים וחמש עד חמישים
במקום אחר נאמר שעבודתם החלה מגיל שלושים
המסקנה בגיל עשרים וחמש גויסו לעבודה
ובמשך חמש שנים למדו איך לעשותה כהלכה

בי"ד בניסן  כאשר הוקרב קורבן פסח
באו לפני משה ואהרון אנשים מלאי מתח
ברצוננו לאכול מקורבן פסח למרות שאנו טמאים
מדוע מפני שטפלנו בעצמות יוסף נהיה מקופחים

למה ייגרע חלקנו ואין לנו אפשרות לאכול
גם טענו אלה שבאו לירושלים ממרחק גדול
וידבר ה' למשה ט"ו באייר פסח בשנייה
בו יקריבו הטמאים והבאים מארץ רחוקה

מאחר ולא הקריבו פסח ב-י"ד בניסן בראשונה
יאכלו עתה מקורבן פסח עם מרור ומצה
פסח שני יום זה נקרא בפי כל
שבו חמץ מצה ומרור ביחד וביום חול

מעל המשכן שכן ענן שבלילה היה מאש
על פי ה' נסעו ישראל וחנו כשביקש
וכשנסעו תקעו בשתי חצוצרות תרועה לסימן תזוזה
ואחרי כל תרועה החלו השבטים לטפל באריזה

בחצוצרות תקעו לסימן שהעם יבוא ויתאסף
הריעו בחצוצרות לתזוזה משבטי יהודה ודן המאסף
וגם הריעו בחצוצרות כאשר יצאו למלחמה
ובמועדים בראשי חודשים כשהעלו קורבנות בשמחה
  
עם ישראל נסע במדבר לפי ארגון וסדר
שבט שבט צמוד לדגלו ולא כמו עדר
וכן כלי המשכן ועמודיו על ידי בני לוי
בעזרת המשפחות גרשון קהת ומררי

יתרו חותן משה הצטרף למסעי ישראל
וזאת לאחר שמשה הבטיח שזרעו בארץ יתנחל
ויאמר לו משה אתה תהייה לנו לעיניים
ויתרו זכה שזרעו שימש בבית המקדש בירושלים

באמצע המסע החל העם למשה להתלונן
ברצוננו לאכול בשר נמאס לנו מהמן המשעמם
אמרו זכרנו את הדגה שאכלנו במצרים והקישואים
ושאר ירקות כמו אבטיחים, בצלים ושומים

וישמע משה את התלונות והבכי על הבשר
ושאל מאלוקים מאין יביא להם האוכל המדובר
נמאס לי אמר משה לא אוכל לשאת אותם
איך נמצא בשר ובקר לתת לכל העם

ויאמר ה' למשה אסוף לי שבעים זקנים
והם יעזרו לך להנהיג את העם והמתלוננים
ואני אתן לעם בשר ויאכלו אותו חודשיים
עד שיצא להם מהאף ובבשר יהיו מואסים
  
וישאל משה איך ניתן לשישים ריבוא בשר
ויאמר ה' האם מידי לעשות זאת תקצר
ויצא משה ודיבר אל העם ושבעים הזקנים
ולפתע ירדה נבואה על הזקנים ונהפכו לנביאים

לבסוף נשארה הנבואה אצל אלדד ומידד
שניבאו שמשה ימות ויהושע ינהיג בלבד
וירוץ יהושע ויאמר למשה תעניש אותם
אמר משה והלוואי שכל העם נביאים כמותם

רוח הגיעה ובכנפיה ציפורי שלו נשאה
והופיעו מיליוני ציפורים לארוחת בשרים דשנה
הם עפו בגובה מטר מעל פני האדמה
כדי שהעם יוכל לאסוף ולקחת ללא טרחה

ועוד שהבשר נמצא בשיני הזוללים
חרה אף ה' בם והכה בכל האוכלים
מהעם נפלו רבים מחמת תאוותם הגדולה
והמקום נקרא קרבות התאווה שחטאו לשמצה

מרים דיברה עם אהרון במשה על אשתו
וסיפרה שהאישה הכושית שפירושה יפה, לא בביתו
משה פרש מאשתו ולא חי עימה עוד
שסבר שהאדם המדבר עם ה' קדוש מאד
  
אבל ה' סבר שמרים דיברה לשון הרע
ולפתע פתאום קיבלה צרעת בכל גופה
משה התפלל לה' "אל נא רפא נא לה"
מפני שמדובר באחותו התפלל תפילה מאד קצרה

ה' אמר שהיא תיענש ככל מצורע
וחייבת להיסגר ולהיות מחוץ למחנה ימים שבעה
ישראל חיכו לה עד שנרפאה מצרעת שבעור
וגמלו לה שחיכתה למשה אחיה שהיה ביאור
  
מכאן לומדים שאפילו מרים הצדיקה
נענשה  על כמה מילים בדברה לשון הרע
מכאן שלדבר לשון הרע זה מאד חמור
ובפרשת בהעלותך מסיימת באזהרה שלשון הרע אסור!! 

אין תגובות:

פרסום תגובה