יום חמישי, 6 במאי 2010

פרשת בחוקותי

אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמורו
כדי לחיות להתבוסס ולהתקיים את ה' תעבודו
ואז יגיעו גשמים בעיתם והארץ תתן יבולה
ועושר ופרנסה יהיו בשפע ואתם תחיו בשלווה


יהיה שלום בארץ ללא אויבים ומלחמות
וישראל יצליחו לשלוח את אויביהם לכל הרוחות
חמשה ירדפו מאה ומאה יניסו עשרת אלפים
האויבים ייכנעו מפניכם ואתם תתרבו בהמונים


האוכל יהיה בשפע המחסנים התפוצצו מהכמויות
וה' אלוקים ישכון בתוככם ותלכו קוממיות
וישראל יאמצו אל לבם את ה' האלוקים
וה' יבחר בהם וישמור אליהם מכל העמים


ואם חס ושלום לא ילכו ישראל באמונה
לא ישמרו מצוות ולא ילכו בדרכי התורה
וכאן מתחילה הפרשה לתאר מכות ומחלות
שעם ישראל יקבל מה' וללא הגבלות


נפגע בקדחת שפחת ושאר מחלות קשות וממאירות
מכות קשות מהאויבים וכישלונות בכל המלחמות
ואם לא יחזרו יקבלו פי שבע
והמכות שה' ינחית יכאבו יותר מכל פגע


השמים יהיו כנחושת ולא ירדו מטר וגשמים
האדמה לא תיתן תבואה ופרות ואין עצים
חיות טרף יסתובבו וישלטו בערים
ויכרתו וישמידו בהמות רכוש ואף אנשים


האויבים בעזרת נשקם ישלטו בישראל בכל מקום
ובנוסף תבוא עליהם מחלת דבר הנורא והאיום
לא יהיה אוכל אנשים ימותו בצמא וברעב
וכל אחד יבקש משכנו תן לי הב


כל ערי המגורים יהיו שממה וחרבן
התושבים יילקחו בשבי וידהמו מה קורה כאן
וכך תישאר הארץ מעבודה בשמיטה שהעם הזניחה
כי חטאם היו גם באי שמירת השמיטה


והמעטים שישארו בארץ ירעדו ויפחדו כעלה
ומכל רעש וצעקה יחשבו שהאויב עליהם עולה
והם ינוסו כמו שפנים מכל קול ורעש
ייענשו ויפחדו כמו שנפל עליהם הר געש


אחרי שישראל יקבלו עונשים קשים
אז יזכרו שיש בעל בית ה' אלוקים
ויצעקו ויחזרו בתשובה בצעקות ובתחנונים
וה' יזכור את ברית אבותיהם שומרי האמונים


ה' מבטיח למרות דרכיהם הרעים והחטאים
את ישראל לא יעזוב ואותם לא מואסים ומכלים
האלוקים הוא שהוציאם ממצרים לעיני הגויים
הוא ה' שנתן לישראל בסיני תורה ומשפטים


אדם יכול לידור נדר כשוויו של אדם
לכל גיל ומצב יש את ערכו ושנים
זכר בן עשרים, חמישים שקלים שוויו
נקבה שלושים, ותינוק חמישה הכל לפי ערכו


מבן שישים עשר, וזקנה עשרה בערכה
כשאין לו, הכהן מחליט על גודל התרומה
בבהמה כל אשר יאמר יהיה קודש
הרוצה לפדות הבהמה מהקדושה ישלם קרן וחומש


אם הקדישו בהמה טמאה למקדש שאינה קורבן
מעריכים שוויה ומוסיפים חמישית לטובת המשכן
כך יעשה גם בהקדשם בית או שדה
והמעוניין ברכוש ישלם קרן וחומש ויפדה


בכור בהמה שייך לכהן ולא יקדישו אותו
ובכור בהמה טמאה יפדו אותו כערכו
וכל חרם שנלקח מהאדם שייך לכהן
אין למוכרו אפילו שנלקח מיהודי מסכן


כל מעשרות ותרומות מפירות הארץ שייך לכהנים
והפודה אותם משלם קרן בתוספת חומש מהכספים
וכל מעשר בקר וצאן עובר בשער ומסמנו
והעשירי יהיה קודש לה' ואת הכבש מקריבו


לא משנה שהעשירי כבש טוב או רע
אותו מקריב הכהן כקורבן ללא פשרה
לא מחליפים בהמה אחרי הפרשתה לקדושה
אלה המצוות בפרשת בחוקותי וסוף ספר ויקרא

אין תגובות:

פרסום תגובה