יום שלישי, 8 ביוני 2010

פרשת קורח

ויקח קורח בן יצהר בן קהת מלוי
ודתן ואבירם ואון בן פלת מהראובני
אלה עם מאתים וחמישים  אנשים חשובים
נקהלו למשה ואמרו  גם אנחנו קדושים


קורח החל במחלוקת  כי רצה לקבל נשיאות
הוא קינא באליצפן  בן עוזיאל שמונה במנהיגות
טענתו אני בן יצהר ולי מגיע הכבוד
וידע שה' קבע מי המנהיג ואיתו יעבוד


ייחוסו של קורח בפרשה  מגיע עד לוי
יעקב ביקש ששמו לא יתייחס לקורח הקהתי
קורח שכן קרוב לשבט ראובן ולקחם כתומכים
ומכאן למדים  או לרשע ולשכניו שנהפכים לרשעים


ויאסף קורח ועדתו על משה ואהרון
ויצעקו  כולנו  קדושים ושמענו דברי ה' האדון
משה הוא מנהיג  אהרון כהן וקורח כלום
ולמה תתנבאו עלינו  היש בנו איזה מום?


משה הרגיש שמגיע  מישראל דבר רע
נפל על פניו וביקש  אל תביאו צרה
ה' הוא המקרב והבוחר את הנבחר
ולא אני קובע מי המנהיג הכהן והשר

קורח לעג למשה והלביש כולם בטליתות מתכלת
ומשה נשאל האם  טלית מתכלת ציצית פוטרת
וכשמה ענה בשלילה צחק קורח ואמר
כולה תכלת, ואתה אמרת אפילו בחוט נפטר


משה הציע כי קורח ועדתו  יקריבו קטורת
וכל אחד ייקח מחתה וישים סמים כמסורת
ויקריבו איש מחתתו לפני האלוקים באוהל מועד
וגם אהרון יקטיר  ויקבע הכהן לעולם ועד


משה הלך לדתן ואבירם לשכנעם לעשות שלום
והם עמדו ליד אוהלם  ולא זזו מהמקום
ויאמר משה כי יאבדו  כל בעלי המחלוקות
קורח ועדתו נבלעו  באדמה ויפלו בה במלכודת


ואמנם כך קרה ותפתח  הארץ את פיה
וקורח דתן ואבירם וכל  משפחותיהם האדמה  הקיאה
וכולם ירדו  חיים לתהום שאולה במהירות 
ומאתים וחמישים  האיש באש נשרפו באותה הזדמנות


וידבר ה' למשה שאלעזר בן אהרון במהירות
שיאסוף כל המחנות קורח ועדתו שנחלקו בטעות
מחתות אלה התקדשו על ידי  השריפה בקורבן
והם יהיו רקועים למזבח  לזיכרון- במשכן

וכך תהיה אזהרה למי  שאינו מזרע אהרון
שהמקטיר קטורת בזר  וקרהו כלקורח אסון
העם נקהל למשה ואהרון במלוא טענות נגדם
שבגללם מתו קורח ונשרפה כל עדתם


ה' נגלה לכל העם  בענן באוהל מועד
ויאמר למשה הפרד מהם  ואשמידם לעולם ועד
ובאותו רגע החלה מגפה לפרוץ בעם
ויצא קצף מאת  ה' והחל לנגוף  אותם


ויאמר משה לאהרון קח מהר מחתה וקטורת
ורוץ לתוך הקהל הנפגעים  וכפר עליהם במשמורת
בזכות אהרון נעצרה המגפה 
אבל נפלו קורבנות רבים


כדי לפרסם ולהראות  שה' בחר באהרון לכהונה
ציוה משה לכל שבט להביא מטה לבחינה
בכל מטה נרשם שמו  של ראש השבט
וגם אהרון שם מטהו ושמו נרשם למשמרת


וינח משה את המטות לפני ה' במשכן
ויהי ממחרת פרח  מטה אהרון כצמח בגן
פרח ויצץ ציץ בראשו גמל שקדים
וירא משה לכל  שאהרון הוא ראש הכהנים


ומכאן הזהיר ה' את העם והלווים
כי רק לווים וכהנים יתקרבו למשכן האלוקים
והם יטפלו בכל  כלי אוהל מועד והמשכן
רק הלווים נושאים וקרבים לקודש כל הזמן

והכהנים כשכר עבודתם במשכן ובהקרבת קורבנות
יקבלו מהעם מחלב מיצהר  ומתירוש תרומות ומעשרות
בכורים ובכור משור ושה וגם חזה ושוק
חמישה סלעים מפדיון הבן-מתנות כהונה כחוק


גם ללווים יתנו מעשר תמורת עבודתם
הם נושאים את כלי  המשכן בחנייתם ובמסעם
מהמעשר שמקבל הלוי צריך לתת לכהן תרומה
וזה נקרא תרומת מעשר הניתנת מהיקב והתבואה


ישראל שלא נותן תרומה  ומעשר יבולו טבל
אסור לאוכלו ולהאכיל  אחרים למרות ההפסד והסבל
הישראלי והלוי שלא  יתנו יעברו על לאו
וכאן מסתיימת פרשת קורח שעשה מחלוקת לשווא

אין תגובות:

פרסום תגובה