יום שלישי, 10 באוגוסט 2010

פרשת שופטים


שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך
ושפטו את העם משפט צדק לפי מעשיך ודרכיך
המדרש אומר לשעריך - לאברייך שים שופטים ושוטרים
בראש ישנם שבעה שערים ונשמור עליהם מחטאים

לא לעקם משפט, לא להפלות עני מעשיר
לא לקחת שוחד ומעבר זקן וצעיר
צדק צדק תרדוף למען תחייה ותביא ברכה
וכשהמשפט הולך ביושר בזכותו תבוא הגאולה

אל תבנה עבודות אלילים לא מעץ ולא מאבן
ולא תקריב בעל מום מבהמות אוכלי תבן
אם יתברר שמישהו מפתה אנשים לעבודת אלילים
תחקור ותדרוש שזה אמת וסקול אותו באבנים

בשניים ובשלושה עדים מתקיימת העדות
והעדים שחייבו את הנאשם גורמים לו למות
כתוב שניים ושלושה, אם שניים בטח שלושה
ללמדנו שעדות שניים ועדות מאה, העדות שווה

כשיש חילוקי דעות בבית המשפט שבעיר או בכפר
עולים למקדש ששם יושב הסנהדרין הנבחר
והם יורו על פי התורה את ההלכה
ועלינו לקבל דבריהם כאילו משה רבנו הורה

אפילו שיגידו על ימין שהוא שמאל או להיפך
עלינו לקבל דבריהם ובמיוחד כשיגידו זו הדרך
האיש שלא ישמע לדיין או לכהן שבמקדש
חייב מיתה וכל העם ישמעו ויראו ממש

אם רצונך להמליך עליך מלך ככל העמים
שום תשים מלך אבל שיהיה מזרע יהודים
ושלא יהיו הרבה סוסים להוריד את העם למצריים
ולא  כסף וזהב, תשים ותשמור על נקיות כפיים

המלך יכתוב לו ספר תורה צמוד אליו
והוא יקרא בספר כל ימי חייו
וזאת כדי לשמור על החוקים והמשפטים ולא להתגאות
וממלכתו תאריך ימים כאשר לא יסור מהמצוות

אין חלק ונחלה לכהנים וללווים בארץ ישראל
לזכותם עשרים וארבע מתנות לפי צו האל
כמו זרוע לחיים וקיבה לשחיטת כל בהמה
מראשית היבולים ומגזעי הצאן שנקראים תרומה

בבואך לארץ כנען היזהר מהרגלי העמים
הם עושים תועבות ועובדים בכל מצב אלילים
הם מנחשים, מכשפים, מעבירים בניהם באש
שואלים למתים ומעלים אוב דברים שצריכים להתבייש

עמי שיהיה תמים ואמיתי עם אלוקיו
ולא יפנה לעם נכרי, לקוסמים וילך בדרכיו
נביא אמת זה רק המדבר בשם האלוקים
ולא מפתה אתכם כנגד התורה, המצוות והמשפטים

שש ערי מקלט לרוצח בשגגה יוכנו בישראל
שים שלטים שיקבלו רוצח בשגגה הנס מהגואל
הוא לא רצח במזיד, נפל מידו הגרזן
ובמקרה עבר שם הנרצח ונהרג המסכן

אסור לגואל הדם להרוג את הרוצח
כאשר הוא מסתתר בעיר מקלט ושם מתארח
שלא ישפך דם נקי בארץ הקדושה, הנחלה
ולסיכום יוקמו שש ערי מקלט לרוצח לפליטה

אין ערי מקלט מגינים על רוצח במזיד
ואם מסתתר יימסר לגואל, אין לא עתיד
לא תתפוס שטח של רעך ותשיג גבול
ולא ייחייב עד אחד בעדותו לגנוב ולגזול

עד אחד מחייב את הנתבע בשבועה
ושני עדים זוממים מחייבים עדות שזוממה
ואל תרחם על תשלומי עין נגד עין
מדובר בתשלומי ממון לא ממש בשתי עיניים

אם תצא למלחמה על אויביך אל תירא
ה' יילחם עבורכם, ייתן ניצחון ויושיעכם במהרה
ויעמדו השוטרים וישאלו מספר שאלות את העם
כדי למיין את הצבא שיהיה כשיר במלחמתם

העם יישאל מי בנה בית ואירס אישה
מי נטע כרם וירא ומפחד ממלחמה
ומי שעשה זאת לא ילך ולא יילחם
כדי שלא יחשבו על הדברים החדשים שבנו להם

אם תתקרב למלחמה קרא קודם לשלום
חשוב לא להרוג ולכבוש את האויב ולהלום
והיה אם לא יסכים האויב לתנאים
הכה והשמד אותו, קח רכושו ותשבה שבויים

אסור להחיות כל נשמה ולהחרים כל רכוש
מהחיתי, האמורי, הכנעני  והפריזי עמי הכיבוש
וגם מהחיוי והיבוסי שעשו כל מיני תועבות
צריך להשמידם ואליהם לא להתקרב ולא לראות

אם תיצור על עיר אל תשחית העצים
כי האדם עץ השדה והפרות אותם צריכים
מעצי הסרק תעשה כלים ובנית מצור
אבל את עצי הפרי תטפח, תהנה ותשמור

אם יימצא חלל בשדה ולא ידוע רוצחו
אנשי הסנהדרין ימדדו לאיזו עיר קרובה גופתו
ולקחו זקני העיר הקרובה עגלת בקר לכפרה
עגלה שלא העלו בעול ולא עשתה מלאכה

והורידו זקני העיר את העגלה לנחל איתן
שם עורפים את ראשה בתוך המעיין
כולם עונים ואומרים ידינו לא שפכו הדם
האלוקים ייכפר על חטא הרצח והעגלה הערופה כפרתם

וכי הזקנים והכהנים רצחו את האדם?
חטאם שלא הגישו ליווי לאורח שעבר שם
היו צריכים לקחת על עצמם אחריות לאורח
ומפרשת שופטים לומדים שעבור רעך תהיה טורח

אין תגובות:

פרסום תגובה