יום שישי, 20 באוגוסט 2010

פרשת כי תצא


כי תצא למלחמה על אויבך ושבית שביו
האלוקים עוזר לך לקחת משונאך – עבדיו ורכושו
וראית בשבי אישה יפת תואר ותרצה לקחתה
ראשית תגלח ראשה וציפורניה ותחליף בגדי שביה

תשב בביתך חודש ימים ותתאבל על משפחתה
ורק לאחר מכן תקח אותה לאישה כהלכתה
ואם לא חפצת בה והיא עליך מגונה
אל תמכור אותה תתנהג עימה בצורה יפה

לקחת אשה במלחמה זה נגד יצר הרע
אם לא יותר בהיתר ייקחוה חיילים בעבירה
אבל הרבה צרות יכולות לצאת מכאלה נישואים
ישנא אותה, יולד בן סורר שיעשה חטאים

כי תהיינה לאיש שתי נשים אהובה ושנואה
ולשנואה יולד הבן הבכור שמגיע לו הירושה
לא יוכל אביו לנשלו בקבלת פי שניים
למרות שיש לו בן מהאהובה האוהבו כפליים

אם יולד לאיש בן סורר ומורה
לא שומע בקול הוריו זולל בשר וסובא
והביאוהו הוריו לדייני העיר לשופטו על מעשיו
ורגמוהו אנשי העיר שימות זכאי ולא חייב

אם תלו אדם כעונש על מעשיו הרעים
אסור להשאיר גופו תלוי מספר ימים
ביום מיתתו חייבים לקוברו שלא יבוזו למת
צלם וקללת אלוקים תלויים על העץ באמת

כל אבדה שתמצא, חפצים בהמות ובגדים
השב תשיב לרעך ללא בעיות ונגד סימנים
עזור לרעך להרים חמור או שור שנופלים
ולא ילבשו נשים בגדי גברים ולהיפך- הגברים

אם יקרה קן ציפור עם ביצים ואפרוחים
שלח תשלח האם ולא תיקחה עם הביצים
זו סגולה לאריכות ימים כמו כיבוד הורים
ללמדנו ששכר המצוות הקלות והחמורות שוות לאלוקים

בביתך החדש תשים מעקה ולא-זה דמים
הכוונה לכל דבר היכול להזיק אפילו כלבים
לא תזרע חיטה וגפן יחדיו-המינים שונים
ולא תחרוש בשור וחמור מצער בעלי חיים

אל תלבש בגד העשוי מצמר ופשתים
מלבד ציצית שעשויה משעטנז ובה אין איסורים
ואם אדם יפרסם לשון הרע על נערה
מייסרים אותו והוא חייב לקחתה לעולם לאישה

הנולד מאשת איש שבגדה בבעלה הוא ממזר
לא יבוא בקהל ה' עשרה דורות ויותר
גם עמוני ומואבי לא יבואו בקהל ישראל
ומדובר בזכרים שבדור העשירי לא יוכלו להיגאל

מצרי יכול לבוא בקהל בדור שלישי
ואסור לתעב אדומי שבא מעשו שהוא אחי
אדם שקרה לו קרי יטבול ויטמא עד הערב
ואסור להסגיר עבד לאדוניו שברח ממכת חרב

מותר לקחת נשך וריבית מגוי ולא מאחיך
וכשתידור נדר לה'- שלמו ושמור מוצא פיך
אם תעבוד בכרם מותר לך לאכול מהפירות
אסור לקחת בסל ולהביא הביתה למשפחה כמתנות

הרוצה לגרש את אשתו ייתן לה גט
ספר כריתות, כי הפסיקה להיות אשתו באמת
ויצאה מביתו ויכולה להתחתן עם איש אחר
ויכול לגרשה נגד רצונה כמה שיותר מהר

אדם שמתחתן בשנה הראשונה לא ילך לצבא
לא לקחת משכון מכלים שקשורים לאוכל כמשכנתא
הגונב נפש מישראל ומכרו מות יומת
ומלשון הרע באה צרעת בהוראת הכהן במבט

זכור אשר קרה למרים בעוון לשון הרע
אשר רק דיברה ברמז על משה וציפורה
כשתיקח עירבון או משכון מהעני בעבור ההלוואה
אל תיקח בכח מביתו ותהיה לך צדקה

אל תעשוק שכיר עני שכרו אל תלין
בסיום עבודתו תשלם, הוא אביון, בה' תאמין
ותתנהג בטוב ברחמים ובחמלה בעני באחיך
ושלא יקרה שיזעק לאלוקים לעזרה מלחצך

לא יומתו אבות בגלל בנים ובנים מאבותיהם
כל אחד מהם ייענשו ויומתו מעוון חטאיהם
לא תטה משפט גר יתום מפני דלותם
צדק תעשה במשפט עני ועשיר שווים כולם

אם תשכח עומר בשדה שזו מצוות שכחה
אל תיקח, השאר זאת לגר יתום ואלמנה
וכן ענבים בכרם או כל סוגי פירות
שכחה לקט ופאה הם שייכים לעניים כמתנות

אדם שרב עם רעהו מגיע לו מלקות
מכים אותו שלושים ותשע בשוט העשוי מעורות
שור העובד ולפניו חיטה ושעורים- שיאכלם
ולא תחסום את המזון מרעבונו תתעלם

אדם שמת ללא בנים אשתו נישאת לאח
וכיבמה יולדת בנים לשם בעלה לא יימח
ואם יסרב האח להקים שם לאחיו כיבם
גיסתו חולצת נעלו ומשוחררת להינשא לכל אדם

משקלות ביתך יהיו שלמות ונקיות מכל מרמה
לא יהיה בביתך מידה גדולה או קטנה
אבן שלמה וצדק תהיה בביתך למסחר
ויאריכון ימיך שתתנהג ותלך בדרך הישר

זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך ממצרים
ניסה לערער אמונתך בה' והכה אותך ברגליים
ואתה עייף ויגע ולא פחד מבורא עולמים
תמחה זכר עמלק מתחת השמיים בציווי האלוקים
ומסתיימת פרשת כי תצא המדברת בדיני חברים

אין תגובות:

פרסום תגובה