יום שלישי, 31 באוגוסט 2010

השופר

התפרסמתי בזמן שהייתי באייל שנאחז בסבך בקרניו
וזאת כאשר אברהם הקריב את יצחק לאלוקיו
המלאך עצרו מלהקריב את בנו על המזבח
ואברהם לקח האייל והקריב אישי ה' כריח

לזכר מסירותו של אברהם לה' בעקידת יצחק
תוקעים בו עם ישראל וזה חוק שנחקק
שנאמר תקעו בחודש שופר כי חוק לישראל
בהשמת תקיעה תרועה ה' שומע סולח ומוחל

ובראש שנה שחל יומיים תוקעים ישראל
שלושים תקיעות מינימום קורעים השמיים כשהעם מתפלל
וזאת גם לבלבל את השטן שלא יקטרג
ואני משמיע קולות משונים שהקטרוג יימחק

אסור לי להיות מקרן פרה אלא מאיל
שהפרה מזכירה עוון העגל שנעשה באמצע הליל
ואין קטגור נעשה סנגור כי מטרתי לכפר
לכן אני בא מבהמות טהורות לשיר ולזמר

מצידי הצר תוקעים ואני מופנה כלפי שמים
ובעזרתי עם ישראל מבקש רחמים ומרים ידיים
אני מופעל למעשה כבר מראש חודש אלול
כדי לעורר הלבבות ויאמרו איש לרעהו- מחול

שמי נגזר משפרו מעשיכם- כלומר חזרו בתשובה
בהשמעת הקולות היללות והגניחות והתקיעות תינתן תגובה
תגובה של ה' שיסלח לנו על חטאינו
וייתן לנו חיים טובים לשנה שבאה עלינו

תוקעים בי רק ביום ולא בלילה ובברכה
אין תוקעים בי בשבת שלא יטלטלוני בעבירה
השופרות נזכרים בתפילה עם זיכרונות ומלכויות
כדי שנמליך את ה' עלינו השנה ולכל הדורות

הסיבות שתוקעים בי הם כדי להמליך המלך
הזכרת מעמד סיני והחזרת אילו שסטו מהדרך
הזכרת חורבן המקדשים ולקבץ נידחי ישראל
וכמובן הזכרת עקידת יצחק ולבקש רחמי האל

ואני השופר העשוי מקרן, בראש השנה חשוב
כולם באים לשמוע את קולי ואני ממש אהוב
מברכים שלוש ברכות לשמיעת קול השופר
גם השנה אמלא תפקידי בקולי החזק והמהודר
והריני לאחל לכל עם ישראל שנה ברוכה
שימלאו כל משאלות ליבם ורצונם רק לטובה

אין תגובות:

פרסום תגובה