יום רביעי, 25 באוגוסט 2010

פרשת כי תבוא


והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' נותן לך נחלה
תשב בארץ ותירשנה ותגדל פירות ותקבל ברכה
הדבר הראשון שתעשה עם פרי האדמה
להביא ביכורים לכהן העובד בבית הבחירה

תביא אל הכהן את הטנא המלא ביכורים
ותאמר הגדתי היום שבאתי אל הארץ אשר הבטיח אלוקים
ותאמר ארמי עובד אבי יעקב ירד למצרים
הגיע במתי מעט ולמרות העינויים גדל שבעתיים

המצרים עינו אותנו ונזעק לאלוקי אבותינו
וישמע וירא עונינו עמלנו ואת לחצינו
יוציאנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה
יביאנו אל ארץ זבת חלב ודבש הללויה

ועכשיו הבאתי מראשית פרי האדמה שנתת לי
ושמחתי בכל הטוב שהאלוקים העניק למשפחתי
ולכן אודה לה' בכל זמן בהבאת הביכורים
שיחול בספירת העומר שאחרי פסח ביום החמישים

אל תשכח את הלוי הגר היתום והאלמנה
לתת להם מעשרות בכל שנה ושנה
ובשנה השלישית והשביעית תבער את המעשר
כי זה קודש ולבער אותו צריך מהר

ותאמר במקדש לפני הכהן שבערת הקודש מהבית
גם נתת לעני לגר ולאלמנה יותר מכזית
שלא אכלת ממנו ביום קבורת המת
ולא היית טמא ואכלת את המעשר בחטא

השקף ה' משמים וברך את עמך ישראל
ואת האדמה אשר נשבעת לאבותינו ואליך נתפלל
זאת תהיה ארץ זבת חלב דבש ושפע
זו ארץ ישראל שהכל בא מה' ולא מהטבע

ה' מצווך לשמור את המצוות והחוקים
ואתה מאמיר את ה' מכל האלוקים
ה' מאמיר אותך היום מכל העמים
וכך עם ישראל יהיה סגולה לכל הגויים

ויצו משה את העם כשאת הירדן יעברו
את כל התורה על שניים עשר אבנים יכתבו
יסיידו אותם בסיד ויניחום בהר עיבל
ועליהם גם יקריבו עולות שיעלו אל על

ויצו משה את שנים עשר השבטים
שיתחלקו ויעמדו בהר עיבל ובהר גריזים
ששה מכל צד יעמדו על כל הר
והעם עומד למטה כולו מקודש ונסער

על הגריזים יעמדו שמעון לוי יהודה ויששכר
יוסף ובנימין ויאמרו ברכות בלווי קולות שופר
ברוך אתה בעיר ובשדה בבואך ובמצאך
ברוך פרי בטנך אדמתך בהמתך וצאנך

ועל הר עיבל ראובן גד זבולון ואשר
דן ונפתלי ויאמרו הקללות ושהעם ייזהר
ארור אשר יעשה פסל ומסכה זאת תועבה
וארור מטה משפט של גר יתום ואלמנהויזרמו הברכות אם תשמעו לה' מצד אחד
והעם כולו שמעו זאת בקול חד
ולאחר מכן הוכרזו הקללות הנוראות והמאיימות
והעם נחרד מגודל האזהרות העונשים והמכות

תהיה הברכה באסמך אמרו ששת השבטים
כל אויביך יברכו ממך בשבעה דרכים
ייתן אותך ה' לראש ולא לזנב
ומלוא אושר ועושר ישררו אצלך בעיר ובמושב

חבל להקריא את כל המכות והמגפות
אשר הינם מתוארות בצורות קשות ומפחידות
לכן גם בעל הקורא המשמיע את קראית התורה
קורא פרשה זו בקול נמוך בפחד וביראה

בסוף הפרשה משה את העם מרגיע
ומסביר להם כי עם ישראל לארצו יגיע
וכי עליהם לשמור את הברית עם האלוקים
והם יגיעו לנחלה בישראל במהרה וללא עיכובים
במהרה יבנה המקדש והמשיח יבוא
ובזאת מסתיימת פרשת כי תבוא

אין תגובות:

פרסום תגובה