יום שני, 4 באוקטובר 2010

פרשת וזאת הברכה


וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים
לפני מותו משה מברך את ישראל לשבטים
הוא פותח בשבחו של האלוקים כמנהיג ישראל
שבא מסיני מימינו אשדת ואותו מהלל

תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב
ויהי ה' בישורון מלך ונותן רק טוב
התאספו כל ראשי שבטי ישראל לפי הולדתם
לשמוע דברי נבואה ברכות ותוכחה ממשה רבם

יחי ראובן שלא ייזכר לו מעשהו בבלהה
וליהודה תהיה עזרה וזרעו יצליח בכל מלחמה
וללוי אמר שיהיו כהנים ובעגל לא חטא
והם היחידים שבמסה במדבר עשו ברית מילה

לבנימין אמר שבחלקו ייבנה בית המקדש
ירושלים יהיה  נחלתו ושם ישכון השכינה ממש
ליוסף אמר מבורכת ארצו ואדמותיו תהינה דשנות
ירבו תבואותיו ופרותיו ויהושע מזרעו יצליח במלחמות

זבולון ישמח בצאתו ובבואו במסחר בעולם
יתמוך ביששכר שילמד תורה ושכרה תהיה נחלתן
גד יתרחב שטחו ונחלתו מעוד וסיחון
ויהיה גיבור וילך חלוץ  לכבוש כנען בגאון

דן יהיה גיבור כאריה וחלקו  היה בירדן
נפתלי נחלתו תהייה עשירה והכנרת גם כן
לאשר יהיה מבורך מבנים בשמן ובתבואה
וכך הייתה מחולקת ארץ ישראל לשבטים בתבונה

ארץ ישראל תהיה בטוחה כברזל וכנחושת
ושומר עליה האל הרוכב בשמיים בארץ המחודשת
וישראל ישכנו בדד ובטח באושר דגן ותירוש
והשמים יורידו טל  וגשמים יורה ומלקוש

אשריך ישראל שהאלוקים הוא ישועתך מגן עזרך
ותרמסו את כל השונאים והאויבים שירצו להשמדך
ןיעל משה אל הר נבו בערבות מואב
וה' הראה לו את כל ישראל שאותה אהב

את גלעד דן ארץ אפרים ומנשה
את כל ארץ יהודה עד הים היפהפה
את הנגב בקעת יריחו עיר התמרים
כל ארץ ישראל נפרסה לפניו מכל הכיוונים

ויאמר ה' למשה זו הארץ אשר נשבעתי לאבותך
לזרעך אתננה על יופייה ובדיוק לבניך
אבל אתה לארץ לא תעבור ולא תעלה
וימת שם משה בארץ מואב בנשיקה בפה

ויקבר מול בית פעור על ידי ה' בעצמו
וזאת כדי שיכופרו העוונות שחטא עמו
ולא ידע איש את קבורת משה רבנו
שלא יעשו אותו לעבודה זרה אבותינו

משה בן מאה ועשרים במותו ועיניו מצוינות
לא נס ליחו שפניו לא היו כמותות
ויבכו בני ישראל את משה שלושים יום
ולא היה נביא כמשה שהאלוקים הרימו למרום

ה' דיבר  עימו פנים אל פנים מקרוב
וכל עם ישראל שמעו וראו זאת טוב
עשרות אותות ומופתים נעשו על ידי משה
ביד חזקה במצרים ובמדבר הוליך עם קשה

המלך מת יחי המלך יהושע בן-נון
שהוכתר על ידי האלוקים ומשה שנתנו בו אמון
והוא מלא רוח חכמה שמשה לא סמך
ויישמעו אליו העם כמנהיג החדש ושמח

משה רבנו אבי אבות הנביאים
ימליץ עלינו ועל כל ישראל לפני האלוקים
שה' ישלח לנו שנה טובה מאושרת ומתוקה
בזאת מסתיימות ברכות השבטים ופרשת וזאת הברכה

אין תגובות:

פרסום תגובה