יום חמישי, 7 באוקטובר 2010

פרשת נח


אלה תולדות נח,  נח איש צדיק תמים
בדורותיו צדיק ולא בדורות אחרים
ויש אומרים צדיק היה וקשור לאלוקים
ולו היה בדור אברהם היה כמו מלאכים

בדורו כל התושבים השחיתו דרכם
ועשו את כל העברות האסורות שהיו בעולם
היו מעורבים בכל דבר רע ועשו עוול
גנבו, שדדו, נאפו ובעיקר חטאו בגזל

אמר אלוקים לנח, אנוכי מביא גזרה
עשה לך תיבה כדי להינצל מהצרה
אני מביא מבול מים שישטוף את הרשעים
וכל הדור והחי שעל האדמה יאבדו חיים

אתה אשתך ושלושת ילדיך – שם, חם ויפת
תינצלו עם זוגות של חיות בתיבה מזפת
וגם תכניס לתיבה שבע בהמות טהורות
כי בקרוב תוכל לאוכלן ולהקריב מהם קורבנות

נח בנה תיבה גדולה בעלת שלוש קומות
וכשבא המבול נכנסו הוא, משפחתו וכל החיות
גם אנשי המקום ביקשו להיכנס כדי לחיות
אך היה זה מאוחר, כיוון שלא עזבו את העברות

נח ומשפחתו היו סגורים בתיבה שנה
ארבעים יום ירדו גשמים ללא הפוגה
מאה וחמישים יום על המים התיבה שטה
נח עבד יום ולילה להאכיל החיות שמלמעלה ומלמטה

בזמן המבול הושמדו כל בעלי החיים
אנשים, בהמות וחיות חוץ מהדגים
ורק נח עם בני משפחתו נשארו בעולם
ואלוקים לא סלח לאף אחד והשמיד כולם

נח שלח עורב ויונה לראות הירדו המים
בפעם השלישית היונה רמזה שאפשר לשים רגלים
ושוב ניסה והיונה הביאה לו עלי זית
ונח הבין שעוד מעט הוא יגיע לבית

ובכ"ז חשוון יצא נח עם משפחתו הקטנה
 הוא בנה מזבח והעלה קורבן עולה לה' לתודה
וגם נטע כרם, שתה ממנו יין והשתכר
וחם בנו ראה אותו בעירום ולא התייסר

חם רץ לספר לאחיו בשמחה ובששון
והם לקחו שמיכה וכיסו אביהם בעיצבון
נח קילל את חם על מעשהו הנבזה
שבניו יהיה ארורים ועבדים בעולם הזה

לאחר דור המבול הגיע המלך נמרוד
שהחליט להילחם בה' ולהגיע לשמים עוד ועוד
והחל לבנות מגדל שראשו בשמים
למרוד בה' ולהיות יותר גבוה ממנו כפליים

מאחר ועמו היה מאוחד ופעלו כאיש אחד
הצליחו להקים מגדל בבל גבוה עדי עד
היתה להם שפה אחת בם דיברו
לכן משימתם כמעט הצליחה והם גדלו

הקב"ה החליט לבטל את תכניותיהם
ובלבל את שפתם ואת דיבוריהם
וכאשר פועל ביקש פטיש או מסמר
הוא קיבל לבנה, מסור או דבר אחר

וכך הם רבו ביניהם, התפזרו ונפרדו
וה' בלבל שפתם ולכל עבר הם ברחו
כי כשאין אחדות יש מחלוקת ומריבה
ובזאת היה סוף למגדל בבל שנבנה

עשרה דורות עברו מאדם עד נח בעולם
עשרה דורות עברו מנח ועד אבינו אברהם
תרח קראו לאביו של אברהם
אשר בגיל שלוש גילה שיש בעל בית לעולם

אברהם מרד במלך נמרוד וזה זרקו לכבשן
אברהם התפלל לה' וביקש - הצילני מנימרוד המרדן
וזהו שנאמר כי אברם בא מאור- כשדים
וזה היה כבשן נמרוד המלא באש ובאדים

הקב"ה הציל את אברהם מהארור
ונתן לו בינה חכמה ומאש שחרור
אברהם מודה לה' כי חייו ניתנו כשי
ונשא אשה בשם יסכה שהיא שרי

מניסיון אברהם עלינו ללמוד בה' לבטוח
ואת ה' לדעת וכאן מסתימת פרשת נח.

אין תגובות:

פרסום תגובה